Komisja Europejska przedstawiła projekt dotyczący klimatu, który ma sprawić, że cel osiągnięcia przez Unię Europejską neutralności klimatycznej do 2050 roku stanie się obowiązującym prawem, a nie jedynie deklaracją. Przedstawiamy mapę pokazującą, które kraje UE już podjęły zobowiązania dla klimatu, a które jeszcze tego nie zrobiły. 

“Prawo klimatyczne, a więc włączenie celu neutralności klimatycznej do prawa UE, to pierwszy ważny krok w realizacji Zielonego Ładu dla Europy. Jest konieczny, aby Europa mogła rozpocząć wdrażanie ambitnego planu osiągnięcia celu neutralności klimatycznej do 2050 roku. Czasu na działania nie ma zbyt wiele” – powiedziała dr Paulina Sobiesiak-Penszko, Kierownik Programu Zrównoważonego Rozwoju i Polityki Klimatycznej, Instytut Spraw Publicznych.

Mapa Europy a prawo dotyczące neutralności klimatycznej, źródło: Ecologic Institute, raport Climate Laws in Europe. Good practices in net-zero management

Mapa Europy a prawo dotyczące neutralności klimatycznej, źródło: Ecologic Institute, raport Climate Laws in Europe. Good practices in net-zero management

Neutralność dla klimatu w 2050 roku i wcześniej

Neutralność klimatyczna w 2050 roku wcale nie jest najbardziej ambitnym planem dla klimatu. Liczba krajów, które określiły własne cele redukcji emisji gazów cieplarnianych wzrasta. Do 2050 roku neutralne dla klimatu chcą być Francja, Hiszpania, Wielka Brytania, Dania, Portugalia, Nowa Zelandia, Chile i Kostaryka.

Wiele z nich, na przykład Wielka Brytania, wpisały decyzję o celu neutralności klimatycznej do swojego prawa.

“Mamy tylko trzy dekady na transformację europejskiej gospodarki. Dlatego tak istotne jest dokładne zaplanowanie harmonogramu dalszych działań na rzecz redukcji emisji, w tym określenie krótkoterminowych i średniookresowych celów, do których należy dążyć, by osiągnięcie przez Europę neutralności klimatycznej za 30 lat było możliwe” – dodała Sobiesiak-Penszko.

Kraje skandynawskie chcą osiągnąć zerowe emisje jeszcze wcześniej: Szwecja w 2045 roku, Islandia w 2040, Finlandia w 2035, a Norwegia już w 2030 roku.

Neutralność klimatyczna w Polsce

Polska także jest zobowiązana do osiągnięcia neutralności klimatycznej przez liczne międzynarodowe traktaty, także ten z Paryża.

W naszym kraju sektor energetyczny jest największym emitentem gazów cieplarnianych, a w jego ramach najwięcej emisji wiąże się ze spalaniem węgla.

Polska nie przedstawiła jeszcze na forum Unii Europejskiej planów dołączenia do globalnego trendu szybkich redukcji emisji zgodnych z celami UE i porozumienia paryskiego.

Pierwsza dyskusja o wniosku dotyczącym nowego unijnego prawa ma się odbyć 22 kwietnia, a głosowanie nad wnioskiem w Parlamencie Europejskim może się odbyć w czerwcu lub lipcu tego roku.

Czytaj również:

>>>Już połowa światowej gospodarki chce osiągnąć neutralność klimatyczną w 2050

>>>Polska dostanie z UE o połowę mniej pieniędzy na transformację energetyczną. To efekt niepodpisania deklaracji o neutralności klimatycznej