W najnowszym badaniu Monitor Rynku Pracy opublikowanym przez instytut badawczy randstad, 33 proc. respondentów zadeklarowało rezygnację z PPK.

Tych, którzy z udziału w programie zamierzają zrezygnować, do pozostania w nim przekonałyby przede wszystkim: gwarancja wypłaty zgromadzonych środków (14%), większe wynagrodzenia (10%) i możliwość wcześniejszej wypłaty odkładanych kwot (5%)

PPK / randstad.pl

Czytaj więcej.