Nie ma żadnej wątpliwości, że środki gromadzone w PPK są i będą prywatne. Wynika to z samej konstrukcji prawnej tego produktu, a nie tylko z zapisu w ustawie, choć w akcie prawnym zostało to jasno zaznaczone –  powiedział Marcin Wojewódka, radca prawny, wiceprezes Instytutu Emerytalnego.

Czytaj więcej.