Beata Javorcik zostanie nowym głównym ekonomistą Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju (EBOR) – podał EBOR w komunikacie.

Javorcik jest obecnie profesorem zwyczajnym w dziedzinie ekonomii na Uniwersytecie w Oksfordzie. Jest członkiem Fellow of All Souls College w Oksfordzie i redaktorem naczelnym kwartalnika akademickiego Economic Policy. Javorcik jest członkiem Komitetu Wykonawczego Królewskiego Towarzystwa Ekonomicznego i dyrektorem programu handlu międzynarodowego w Centre for Economic Policy Research w Londynie. Posiada tytuł doktora w dziedzinie ekonomii z Yale i jest obywatelką polską.

Stanowisko obejmie od 1 września 2019 r. i zastąpi obecnego szefa biura Siergieja Guriewa.