Polski Fundusz Rozwoju udostępnił 4 marca nowe narzędzie – kalkulator oszczędzania w Pracowniczych Planach Kapitałowych (PPK). Pracownicze Plany Kapitałowe to powszechny i dobrowolny system długoterminowego oszczędzania, dostępny dla wszystkich osób zatrudnionych, które podlegają obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym. Jest on tworzony nie przez samego pracownika, lecz wspólnie – przy jednoczesnym udziale pracodawców oraz państwa.