Tylko 1 na 3 menedżerów w UE jest kobietą! W Polsce kobiety stanowią 47% osób zatrudnionych na stanowiskach menedżerskich oraz 21% pośród członków zarządów i 13% członków ścisłego kierownictwa największych publicznie notowanych spółek – poinformował Główny Urząd Statystyczny na podstawie danych Eurostatu.