15 marca 2019 r. Narodowe Centrum Badań i Rozwoju uruchomiło konkurs w ramach Działania 1.2 POIR – Program sektorowy GameINN, w ramach którego dofinansowane mogą być działania B+R dedykowane branży gier wideo oraz ogłosiło konkurs w ramach tego samego działania, skierowany do przemysłu stalowego – INNOSTALinformuje Deloitte.

Beneficjami dotacji w obu programach mogą być przedsiębiorstwa oraz konsorcja, w tym z udziałem jednostek naukowych. Projekty obejmujące badania przemysłowe i/lub prace rozwojowe prowadzić muszą do innowacji produktowej lub procesowej co najmniej w skali kraju. Wsparciu podlegać mogą także prace przedwdrożeniowe.

Czytaj więcej.