Sztuczna inteligencja może przynieść korzyści wielu obszarom, takim jak opieka zdrowotna, energetyka, bezpieczeństwo drogowe, rolnictwo, zmiany klimatyczne i zarządzanie ryzykiem finansowym. Sztuczna inteligencja może również pomóc w wykrywaniu zagrożeń związanych z oszustwami i cyberbezpieczeństwem oraz umożliwić organom ścigania skuteczniejsze zwalczanie przestępczości. Sztuczna inteligencja niesie jednak także nowe wyzwania dla przyszłości pracy i rodzi pytania natury prawnej i etycznej. – informuje Komisja Europejska w opublikowanym w poniedziałek dokumencie.