Rating wiarygodności kredytowej Polski pozostał na niezmienionym poziomie „A minus” (7 wynik w 22-stopniowej skali) – podała agencja ratingowa Standard&Poor’s (S&P).

Agencja poinformowała, że rating Polski może zostać podniesiony, gdy zaczną funkcjonować Pracownicze Plany Kapitałowe, które zwiększą prywatne oszczędności Polaków.

Poza tym rating będzie mógł być podniesiony w przypadku, gdy realny wzrost w PKB Polski będzie w dalszym ciągu wyższy niż u jej kluczowych partnerów handlowych oraz gdy budżet państwa będzie miał nadwyżkę, co doprowadzi do zmniejszenia zadłużenia publicznego w wartościach bezwzględnych.