Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) wyjaśniła, że raport został opracowany na podstawie planów finansowych banków komercyjnych na 2019 rok. Analiza uwzględnia odpowiedzi banków, których udział w aktywach sektora na koniec ub.r. wyniósł łącznie 88,9 proc.