W pierwszym kwartale 2019 r. PKB Polski wzrósł o 4,6 proc. w ujęciu rok do roku niewyrównanym sezonowo – podał Główny Urząd Statystyczny.

To wynik nieco lepszy od szacunków ekonomistów.