Sąd Unii Europejskiej stwierdził nieważność decyzji Komisji dotyczących podatku od sprzedaży detalicznej w Polsce.

W 2016 r. w Polsce weszła w życie ustawa o podatku od sprzedaży detalicznej, którego podatnikami są wszyscy sprzedawcy detaliczni bez względu na ich status prawny.

Podatek miały płacić firmy za każdy miesiąc, w którym zarabiały ponad 17 mln złotych.

Stawki podatku wynosiły 0,8 proc. w odniesieniu do miesięcznego przychodu w przedziale od 17 do 170 mln zł oraz 1,4 proc. w odniesieniu do miesięcznego przychodu w przedziale przekraczającym kwotę 170 mln zł.

Jednak pobór podatku został zawieszony, ponieważ 19 września 2016 r. Komisja Europejska (KE) stwierdziła wstępnie, że przepis jest niezgodny z przepisami o pomocy publicznej oraz nakazała jego zawieszenie.

W decyzji ostatecznej z 30 czerwca 2017 r. KE stwierdziła, że stawki progresywne podatku od sprzedaży detalicznej są środkiem selektywnym sprzyjającym małym przedsiębiorstwom, a tym samym ustanawiają pomoc państwa i naruszają art. 107 ust. 1 i 108 ust. 3 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej.

Polska zaskarżyła obie decyzje Komisji do Sądu Unii Europejskiej.

W wyroku dotyczącym podatku, ogłoszonym 16 maja 2019 r., unijny sąd podzielił stanowisko Polski zaprezentowane podczas postępowania.

Zdaniem sądu, KE popełniła błąd, uznając sporny środek za pomoc publiczną. Jak oceniono, KE nie udało się wykazać w zaskarżonych decyzjach istnienia „selektywnej korzyści” wprowadzającej zróżnicowanie wśród podmiotów gospodarczych.

Dzisiejszy korzystny dla Polski wyrok nie jest prawomocny i każdej ze stron przysługuje odwołanie.

Pełną treść wyroku można znaleźć tutaj.