Wyniki finansowe badanych przedsiębiorstw były gorsze w I kwartale 2019 roku od uzyskanych w tym samym okresie roku poprzedniego. Z kolei inwestycje wzrosły aż o 21,7 proc., wynika z najnowszego raportu Głównego Urzędu Statystycznego.

W swoim opracowaniu pt. Wyniki finansowe przedsiębiorstw niefinansowych w I kwartale 2019 roku GUS zwraca uwagę na to, że pogorszeniu uległy podstawowe wskaźniki ekonomiczno-finansowe.

Odnotowano spadek poziomu wskaźników rentowności sprzedaży brutto (z 4,8 proc. do 4,5 proc.), rentowności obrotu brutto (z 4,8 proc. do 4,3 proc.), rentowności obrotu netto (z 3,9 proc. do 3,4 proc.) i płynności finansowej I i II stopnia (odpowiednio: z 37 proc. do 34,7 proc. i z 103 proc. do 98,5 proc.).

Pomimo wzrostu przychodów z całokształtu działalności o 6,7 proc. koszty ich uzyskania rosły w tempie jeszcze większym – 7,3 proc. rok do roku. Wskaźnik poziomu kosztów z poziomu 95,2 proc. podniósł się do 95,7 proc.

Z kolei wynik finansowy netto przedsiębiorstw był o 4,5 proc. gorszy niż rok temu i wyniósł 26 mld zł.

Więcej przedsiębiorstw wykazało jednak zysk netto – 69,5 proc. badanych, czyli o 0,8 punktu procentowego więcej niż przy okazji poprzedniego badania.

Wzrosły także nakłady inwestycyjne – wyniosły 28,1 mld zł, co jest wynikiem wyższym o 21,7 proc. w stosunku do I kwartału roku 2018 i najlepszym od lat.