Stopa bezrobocia rejestrowanego w kwietniu 2019 r. wyniosła 5,6 proc. i była niższa niż w marcu 2019 r. (5,9 proc.).