W końcu I kwartału 2019 r. liczba wolnych miejsc pracy w jednostkach zatrudniających co najmniej 1 osobę wynosiła 142,5 tys. i była większa niż w końcu IV kwartału 2018 r. o 3,3 tys., tj. o 2,3 proc.

W porównaniu z końcem I kwartału 2018 r. liczba wolnych miejsc pracy była mniejsza o 10,0 tys., tj. o 6,5 proc.

Pod koniec I kwartału 2019 r. nieobsadzonych było jeszcze 30,7 tys. nowo utworzonych miejsc pracy.

W I kwartale 2019 r. było o 1,7 proc. więcej nowych miejsc pracy niż rok wcześniej.

Ponadto, zlikwidowano o 21,2% więcej miejsc pracy niż w poprzednim kwartale oraz o 0,9 proc. więcej niż w I kwartale 2018 r.