Polska to dobre miejsce do inwestycji – deklarują zagraniczne firmy, czyli respondenci 12. edycji badania „Klimat Inwestycyjny”, zrealizowanego przez PAIH, Grant Thornton oraz HSBC.

Aż 65% ankietowanych określiła warunki do prowadzenia biznesu w naszym kraju jako co najmniej dobre.

Posługując się skalą szkolną (1-5 pkt, gdzie 5 to ocena najwyższa), ankietowani zostali poproszeni o ogólną ocenę naszego kraju jako miejsca do prowadzenia biznesu. Klimat do inwestowania w Polsce uzyskał uśrednioną ocenę 3,71 pkt.