Jeżeli klient zgłosi nieautoryzowaną transakcję, bank powinien niezwłocznie zwrócić mu utracone pieniądze – uważa Rzecznik Finansowy.

Chodzi np. o kradzież środków z internetowego rachunku czy karty płatniczej.

Wyjątkiem jest sytuacja, w której dostawca usług płatniczych (bank) ma uzasadnione i należycie udokumentowane podstawy, aby podejrzewać próbę oszustwa ze strony klienta.