Zwolnienia grupowe w Idea Banku zostaną przeprowadzone od czerwca 2019 do 31 grudnia 2019 r. i obejmą maksymalnie 750 pracowników.

Bank szacuje wysokość kosztów redukcji zatrudnienia na ok. 9,2 mln zł i z tego tytułu zostanie utworzy rezerwę – podał bank.