PKO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych podpisało pierwsze 100 umów z przedsiębiorstwami o zarządzanie Pracowniczymi Planami Kapitałowymi.

Oznacza to, że blisko 50 tys. pracowników będzie mogło przystąpić do PPK z PKO TFI.

Przez pierwszy roku funkcjonowania PPK, PKO TFI rezygnuje z pobierania opłaty za zarządzanie.

Uchwalona pod koniec ub.r. Ustawa o Pracowniczych Planach Kapitałowych od 1 lipca br. zaczęła obowiązywać firmy zatrudniające powyżej 250 pracowników.