Polski Holding Nieruchomości (PHN) we współpracy z Politechniką Warszawską przeprowadził testy w tunelu aerodynamicznym dla swojej najważniejszej inwestycji, czyli powstającego 155-metrowego wieżowca w Warszawie o nazwie SKYSAWA.

Według inwestora wyniki analizy wiatrowej pozwolą zoptymalizować konstrukcję i materiały użyte przy realizacji kompleksu, a tym samym zmaksymalizować poziom bezpieczeństwa i komfortu zarówno użytkowników budynków, jak i okolicznych mieszkańców.

Jak podał PHN, potrzeba przeprowadzenia badania aerodynamicznego dla modelu 155-metrowej wieży wchodzącej w skład kompleksu SKYSAWA wynikała z dwóch czynników: jej lokalizacji – w centrum Warszawy, w sąsiedztwie gęstej zabudowy mieszkalnej i komercyjnej, oraz wysokości.

Na podstawie uzyskanych wyników z testów aerodynamicznych Polski Holding Nieruchomości zamierza zoptymalizować konstrukcję i materiały użyte przy realizacji inwestycji.

Dzięki przeprowadzanym badaniom konstrukcja budynku zostanie zoptymalizowana pod kątem możliwych drgań oraz odchyleń budynku. Badania pozwolą także ustalić zakres oddziaływania SKYSAWA na okoliczną zabudowę oraz układ urbanistyczny miasta, co może mieć wpływ na jakość powietrza w samym centrum miasta” – powiedział Tomasz Górnicki, wiceprezes zarządu ds. inwestycji Polskiego Holdingu Nieruchomości.

Badanie aerodynamiczne modelu 155-metrowej wieży wchodzącej w skład kompleksu SKYSAWA zostało przeprowadzone w tunelu aerodynamicznym Zakładu Aerodynamiki Instytutu Techniki Lotniczej i Mechaniki Stosowanej na Wydziale Mechanicznym Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej.

W tym celu na obrotowej platformie umieszczono model wieży wykonany z plexi w skali 1:350 oraz modele zabudowy znajdującej się w promieniu 500 m od inwestycji PHN. Na ścianach i na dachu modelu SKYSAWA rozmieszczono ponad 350 punktów pomiarowych ciśnienia.

Na podstawie zarejestrowanych pomiarów wartości ciśnienia obliczono obciążenia wiatrem elewacji budynku oraz obciążenia wiatrem jego konstrukcji. Badania zostały przeprowadzone w całym zakresie kierunków wiatru od 0 do 360 stopni dla 36 kierunków wiatru.

Jak podał PHN, wyniki analizy wiatrowej pokazały, że planowana inwestycja spełnia współczesne wymagania związane ze swobodnym przepływem powietrza i nie wpłynie w stopniu odczuwalnym na pogorszenie warunków napływu wiatru w centralne rejony Warszawy i nie naruszy istniejącej naturalnej wentylacji miasta w rejonie klina napowietrzającego.

Grupa PHN jest inwestorem i zarządzającym na rynku nieruchomości komercyjnych w Polsce. Jej portfel skupia ok. 140 nieruchomości i blisko 700 ha gruntów na terenie całego kraju (m.in. w Warszawie, Poznaniu, Trójmieście i we Wrocławiu). Spółka od lutego 2013 roku notowana jest na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

Czytaj też:

>>> Najwyższy wieżowiec w Warszawie z największym kredytem w historii polskiego rynku nieruchomości

>>> Duńska gwiazda architektury i Echo Investments zbudują w Warszawie kompleks za miliard zł