Według wstępnego szacunku GUS w drugim kwartale 2019 PKB wzrósł o 0,8 proc. po wzroście o 1,4 proc.  w pierwszym kwartale.

W ujęciu rocznym PKB wzrósł o 4,4 proc., po wzroście o 4,7 proc. w pierwszym kwartale.

Rynek oczekiwał wzrostu o 4,5 proc. r/r. Pełne dane o wzroście PKB wraz ze strukturą poznamy 30 sierpnia.