Luka w VAT w Polsce spadła w 2017 r. o 6,4 punktu procentowego do 13,7 proc., informuje CASE – Centrum Analiz Społeczno-Ekonomicznych .

Większe wpływy do budżetu z tytułu tego podatku, to rezultat trzech czynników: o 8 proc. wzrosła ściągalność VAT, o 0,4 proc. wzrosła średnia ważona stawka VAT i o 6 proc. wzrosła podstawa opodatkowania.