Sąd Okręgowy w Gdańsku planował dziś zakończyć ogłoszenie wyroku ws. afery finansowej Amber Gold, stosując nowe przepisy umożliwiające skrócenie odczytywania wyroku.

Sędzia Lidia Jedynak poinformowała, że nadal będzie kontynuować ogłaszanie wyroku w sposób zgodny z dotychczasowymi przepisami.

Wysokości kar dla Marcina i Katarzyny P. poznamy więc prawdopodobnie pod koniec września.

Sąd zaczął ogłaszać wyrok 20 maja.

Z uwagi jednak na modyfikację opisu czynu popełnionego przez oskarżonych sąd był zmuszony odczytywać nazwiska wszystkich – ponad 18 tysięcy – pokrzywdzonych przez Amber Gold, przyporządkowując numery umów depozytów towarowych do poszczególnych osób i kwoty szkody.

Jeszcze na początku sierpnia sądowi zostało do odczytania 19 z 60 tomów akt.