Live

Rozpoczęła się budowa drogi ekspresowej S7 na granicy Małopolski i woj. świętokrzyskiego

Rozpoczęły się prace w terenie na odcinku drogi ekspresowej S7 Szczepanowice – Widoma – poinformowała Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA).

Tym samym rozpoczęła się budowa drogi ekspresowej S7 pomiędzy Krakowem i granicą województw: małopolskiego i świętokrzyskiego.

Droga ekspresowa S7 na odcinku od węzła Szczepanowice do węzła Widoma będzie miała 13,1 km długości, dwie jezdnie po dwa pasy ruchu w każdą stronę, z pozostawioną rezerwą na trzeci pas.

Wybudowane zostaną dwa węzły: Szczepanowice i Widoma. Z obydwóch węzłów zjechać będzie można na drogę krajową nr 7.

Powstanie 10 wiaduktów, cztery przejścia dla zwierząt, trzy przejazdy gospodarcze pod S7 i jedna estakada. Estakada w Szczepanowicach będzie najdłuższym obiektem inżynierskim na tym odcinku, o długości 681 m w przypadku nitki lewej i 689 m nitki prawej. Przebiegać będzie nad linią kolejową, drogami powiatowymi i rzeką Szreniawą.

Droga ekspresowa S7 połączy bezpośrednio Gdańsk, Warszawę i Kraków. Poprzez węzeł Mistrzejowice połączy się z drogą ekspresową S52 (Północną Obwodnicą Krakowa), odciążając Południową Autostradową Obwodnicą Krakowa.

Autostrada, Fot. canon_shooter / Shutterstock.com

Autostrada A4 i droga S8 zyskają punkty ładowania samochodów elektrycznych

W czerwcu Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA) podpisała umowy na budowę punków ładowania pojazdów elektrycznych w okolicach autostrady A4 i drogi ekspresowej S8.

W dniach 9 -10 września tereny na MOP-ach przy A4 i S8 zostały przekazane już dzierżawcom – poinformowała GDDKiA.

W ramach zadania na MOP-ach: Krajków przy A4, Jonas Północ przy S8 oraz Jonas Południe przy S8 zostaną wybudowane po dwa ogólnodostępne punkty ładowania pojazdów elektrycznych, w tym jeden punkt ładowania o mocy co najmniej 22 kW i jeden punkt ładowania o mocy co najmniej 50 kW.

Punkty zostaną wybudowane w terminie 12 miesięcy od dnia przekazania dzierżawionego placu.

Zadania zrealizują: GreenWay Polska, Ekoenergetyka – Polska oraz Magenta Grupa Tauron.

>>> Czytaj też: Bloomberg: Polska w ogonie elektromobilnej rewolucji

CENTRALA PKO BANKU POLSKIEGO W WARSZAWIE PRZY ULICY PUŁAWSKIEJ 15. fot. MAteriały prasowe

Grupa PKO Banku Polskiego z kredytem hipotecznym w zielonej odsłonie

Grupa Kapitałowa PKO Banku Polskiego podjęła kolejną inicjatywę wspierającą ekologiczne rozwiązania. Jest to opcja „zielonej hipoteki”.

„PKO Bank Hipoteczny jako pierwszy bank hipoteczny w Polsce dołączył do elitarnej grupy światowych emitentów oferujących Zielone Listy Zastawne” – mówi Paulina Strugała, prezes PKO Banku Hipotecznego.  

„Brak powszechnie dostępnych instrumentów finansowych wspierających energooszczędne rozwiązania w budownictwie mieszkaniowym zainspirował nas do rozszerzenia oferty kredytu hipotecznego o opcję „zielonej hipoteki”, dzięki której można sfinansować inwestycje proekologiczne na preferencyjnych warunkach.” – dodaje Paulina Strugała.

Oferta „zielonej hipoteki” dotyczy kredytów hipotecznych, oferowanych zarówno przez PKO Bank Polski jak i PKO Bank Hipoteczny, i umożliwia obniżenie marży w trakcie okresu kredytowania o 0,02 p.p.

„Bank, poprzez wdrożenie kolejnej inicjatywy „pro-eko” jakim jest „zielona hipoteka” zamierza uświadamiać klientów w zakresie korzyści płynących z wyższej efektywności energetycznej finansowanych nieruchomości. Świadectwo charakterystyki energetycznej nieruchomości  pozwala na zweryfikowanie poziomu zapotrzebowania budynku na energię i tym samym umożliwia zaplanowanie oraz ewentualne ograniczenie kosztów utrzymania budynku, a przedłożenie dokumentu w banku umożliwia skorzystanie z atrakcyjnych warunków cenowych kredytu hipotecznego” – mówi Szymon Wałach, Dyrektor Pionu Klienta Detalicznego.

Do skorzystania z oferty uprawnieni są klienci, którzy dostarczą, po zawarciu umowy kredytu, świadectwo charakterystyki energetycznej sporządzone dla nieruchomości stanowiącej zabezpieczenie kredytu. Okres ważności świadectwa nie może być krótszy niż 60 miesięcy liczonych od dnia dostarczenia dokumentu do banku, a wskaźnik zapotrzebowania na energię pierwotną (EP) nie może przekroczyć:

  • 85 kWh/m2rok – dla lokalu mieszkalnego,
  • 95 kWh/m2rok – dla domu jednorodzinnego.

To kolejna inicjatywa proekologiczna GK PKO Banku Polskiego na przestrzeni ostatnich miesięcy. PKO Bank Polski ma już w swojej ofercie Ekopożyczkę na zakup i montaż urządzeń fotowoltaicznych, kredyty termomodernizacyjne dla wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych.

Jako pierwsza instytucja finansowa w Polsce wspólnie z PKO Bankiem Hipotecznym, przystąpił do projektu pilotażowego Energy Efficient Mortgages (EEM), który ma na celu stworzenie wystandaryzowanych, ogólnoeuropejskich rozwiązań dla kredytów hipotecznych udzielanych na finansowanie mieszkań i domów uwzględniających energooszczędne rozwiązania.

Ponadto PKO Bank Hipoteczny opracował kryteria oceny efektywności energetycznej finansowanych budynków mieszkalnych, które uwzględniają zarówno dane rynkowe jak i obowiązujące w Polsce regulacje prawne. Kryteria te zostały uznane przez Climate Bonds Initiative jako wzorzec dla oceny zielonych budynków mieszkalnych w Polsce.

Czytaj też: PKO Bank Hipoteczny wyemituje pierwsze w Polsce zielone listy zastawne o wartości 250 mln złotych

Na 1,5 miesiąca przed terminem mniej niż 25 proc. firm podpisało umowy na zarządzanie PPK

W systemie ewidencji Pracowniczych Planów Kapitałowych (PPK) zarejestrowanych zostało 890 umów – powiedział prezes Polskiego Fundusz Rozwoju (PFR) Paweł Borys.

Borys dodał podczas konferencji „Kapitał emerytalny i rynek kapitałowy reformy wyzwania i szanse na wzrost”, że przewiduje, że najwięcej umów na zarządzanie zostanie podpisanych w październiku, czyli na niedługo przed ustawowym terminem.

Pracodawcy, którzy zatrudniają co najmniej 250 osób muszą podpisać umowę o zarządzanie PPK z wybranych podmiotem zarządzającym do 25 października 2019 roku. Takich firm jest w Polsce około 4 tysiące.

Firmy zatrudniające między 50 a 249 pracowników mają na to czas do 24 kwietnia 2020 roku.

Przedsiębiorstwa mogą wybierać spośród 20 instytucji finansowych, które zostały zarejestrowane jako oficjalne podmioty zarządzające oferujące PPK.

Czytaj więcej na temat PPK:

>>> Polski Fundusz Rozwoju będzie inwestować w odnawialne źródła energii – wywiad z Pawłem Borysem, prezesem PFR

>>> Rezygnacja z PPK: czy warto się wypisać, czy zostać w nowym programie emerytalnym?

Polski złoty. Fot. Shutterstock

Santander: Nikt nie wie, jaki jest wpływ podwyżek płac minimalnych na gospodarkę

Jedną z głównych obietnic wyborczych PiS jest radykalne podniesienie płacy minimalnej.

Partia rządząca chce podwyższenia minimalnego wynagrodzenia do 2600 zł w 2020 r. (obecnie 2250 zł), 3000 zł pod koniec 2020 r. i 4000 zł pod koniec 2023.

Jak napisali w komentarzu analitycy Santander, nie ma badań wskazujących jednoznacznie pokazujących, jak wyższe wynagrodzenia minimalne wpływa na gospodarkę.

„Według słów Jarosława Kaczyńskiego z dzisiejszego wywiadu dla Polskiego Radia, szacunki NBP wskazują na brak zagrożeń w związku z podwyżką płacy minimalnej. Jakkolwiek chętnie zapoznalibyśmy się z tymi niejawnymi szacunkami, to warto podkreślić, że badania naukowe nie są konkluzywne jeśli chodzi o wpływ podwyżek płac minimalnych na gospodarkę” – napisali ekonomiści.

Jak dodali, nieco większa zgodność panuje w kwestii ryzykowności wzrostu wynagrodzenia minimalnego powyżej 50 proc. średniej.

„Jednak naszym zdaniem nierozsądne jest przede wszystkim rozpisywanie planu wzrostu tego miernika na 5 lat w przód, bez uwzględnienia sytuacji gospodarczej” – zauważył Santander.

>>> Czytaj też: Program gospodarczy PiS: 10 kluczowych obietnic w pigułce