Bank of China, jeden z czterech największych chińskich pożyczkodawców, otrzymał zgodę Banku Grecji, banku centralnego tego kraju, na utworzenie oddziału w Atenach, stolicy Grecji, informuje Shine.

Jak dotąd, Bank of China utworzył oddziały w 59 krajach i regionach.

Grecja, która jest członkiem Unii Europejskiej, krajem strefy euro i pełnoprawnym członkiem mechanizmu współpracy między Chinami a krajami Europy Środkowej i Wschodniej, podpisała protokół ustaleń z Chinami w sprawie współpracy w ramach inicjatywy Pasa i Szlaku.

Utworzenie oddziału Bank of China w Grecji ma wspomóc tą inicjatywę przez budowę dla niej instrumentów finansowych.

Według oświadczenia banku, oddział w Atenach ma prowadzić działalność w zakresie depozytów, pożyczek, przekazów pieniężnych, rozliczeń międzynarodowych i finansowania handlu, zapewniając silne wsparcie finansowe dla wymiany gospodarczej i handlowej między Chinami a Grecją.