Browar Tenczyńska Okovita Janusza Palikota zebrał 4 180 000 zł w ramach crowdfundingu.

Sprzedano 190 000 akcji 1339 inwestorom.

Cena akcji wynosiła 22 zł.

Według planów najwięcej pochłonie budowa wieży destylacyjnej (1 mln zł) i opłata akcyzy (2 mln zł).

Pozostała część budżetu zostanie zainwestowana w remonty (0,5 mln zł) i zakup beczek do starzenia piw (400 tys. zł). Spółka planuje wypłacanie dywidendy po trzecim roku działalności, co oznacza, że pierwsza wypłata nastąpi za rok obrotowy 2022.

>>>Czytaj też: Okovita Janusza Palikota zebrała już ponad 2 mln zł w zbiórce crowdfundingowej