Live

Ministerstwo Rozwoju ma czterech nowych wiceministrów

Wojciech Murdzek, Krzysztof Mazur, Marek Niedużak i Robert Nowicki otrzymali dzisiaj powołania na wiceministrów rozwoju.

Wojciech  Murdzek – powołany na sekretarza stanu

Inżynier elektronik, wieloletni prezydent Świdnicy, poseł z listy PiS na Sejm VIII i IX kadencji. Działacz partii Porozumienie.
W październiku 2019 r. wybrany do Sejmu IX kadencji z listy PiS w Wałbrzychu. Od 2015 do 2019 r., również z listy PiS, był posłem VIII kadencji. Przewodniczył sejmowej nadzwyczajnej komisji ds. deregulacji. Zasiadał również w sejmowych komisjach: gospodarki i rozwoju; finansów publicznych oraz tzw. komisji śledczej ds. VAT.

Urodził się 13 grudnia 1957 r. w Świdnicy. W 1981 r. uzyskał tytuł magistra inżyniera na Wydziale Elektroniki Politechniki Wrocławskiej. Na tej samej uczelni, w 1988 r., ukończył studia podyplomowe na kierunku Projektowanie Systemów Mikroprocesorowych, a w 2008 r. – studia podyplomowe na kierunku New Public Management w Międzynarodowej Wyższej Szkole Logistyki i Transportu we Wrocławiu.

W latach 1981-1992 był konstruktorem w Zakładach Elektrotechniki Motoryzacyjnej w Świdnicy. Między 1990 a 1998 r. – radny, wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Świdnicy. W latach 1999-2002 – starosta Powiatu Świdnickiego.  A od 2002 do 2014, przez trzy kadencje, sprawował urząd prezydenta Świdnicy. W latach 2014-2015 – radny Rady Powiatu Świdnickiego.

W 2013 r. otrzymał Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski. W 2014 r. – Samorządowego Oskara – nagrodę im. Grzegorza Palki. W tym samym roku Złoty Medal im. Jana Kilińskiego za zasługi dla rzemiosła polskiego oraz Dolnośląskie Gryfy – Nagrodę Gospodarczą. Kolejno w latach 2012, 2013, 2014 otrzymywał Złote godło QI, Perła QI, a w 2009 r. – Dolnośląski Klucz Sukcesu.

Aktywnie zaangażowany w działalność społeczną. Od 1984 r. w Fundacji Pomocy Biednym Dzieciom „Ut unum sint”, od 1990 r. jako jej prezes. Wspiera też m.in. Towarzystwo im. św. Brata Alberta. Wieloletni przewodniczący Stowarzyszenia „Wspólnota Samorządowa Ziemi Świdnickiej”. W latach 2001-2007 był Prezesem Sudeckiego Stowarzyszenia Inicjatyw Gospodarczych, które współzakładał.

W latach 2008-2015 był wiceprzewodniczącym Rady Nadzorczej Invest–Park Development.

Biegle włada językiem niemieckim.

Jest żonaty, ma córkę i syna.

Krzysztof Mazur – powołany na podsekretarza stanu

Doktor nauk politycznych, aktywista społeczny i publicysta.
Pracownik Instytutu Nauk Politycznych i Stosunków Społecznych Uniwersytetu Jagiellońskiego. Członek Rady Narodowego Centrum Badań i Rozwoju oraz przewodniczący Komitetu Sterującego programu strategicznego „Gospostrateg” w NCBR.  Zaangażowany jako członek Rady fundacji w prace Koalicji na rzecz Polskich Innowacji. Od 2015 r. członek Narodowej Rady Rozwoju powołanej przez Prezydenta RP, gdzie zasiada w sekcji “Edukacja, młode pokolenie, sport” oraz “Nauka i innowacje”.

Urodził się 25 lipca 1982 w Gliwicach.

Ukończył studia politologiczne oraz  Międzywydziałowe Indywidualne Studia Humanistyczne (specjalizacja z zakresu filozofii oraz socjologii) na Uniwersytecie Jagiellońskim. W 2012 r. uzyskał tytuł doktora nauk politycznych na UJ. Jest także absolwentem studiów podyplomowych na Uniwersytecie Notre Dame w Stanach Zjednoczonych.

Na przestrzeni lat 2002 – 2018 związany z Klubem Jagiellońskim, w którym od 2008 r. sprawował funkcję Prezesa, odpowiadając za pracę w grupach eksperckich przygotowujących raporty badawcze dla Centrum Analiz Klubu Jagiellońskiego, koordynację projektów edukacyjnych (m.in. Akademia Nowoczesnego Patriotyzmu realizowana z PKO Bankiem Polskim), czy za współtworzenie kwartalnika “Pressje”.
W 2019 r. kandydował w wyborach do Senatu w okręgu nr 33 z poparciem Prawa i Sprawiedliwości.

Autor monografii „Przekroczyć nowoczesność. Projekt polityczny ruchu społecznego Solidarność” wydanej przez Ośrodek Myśli Politycznej. Współpracownik Ośrodka Myśli Politycznej uczestniczący w pracach zbiorowych oraz konferencjach, w tym przy redakcji zbioru tekstów Edwarda Abramowskiego „Zagadnienia socjalizmu” (2012).

W latach studenckich związany z Fundacją Instytut Tertio Millennio, w której odpowiadał za stworzenie Archiwum Medialnego Jana Pawła II. W 2006 r. został laureatem nagrody NSZZ „Solidarność” Region Wielkopolska za najlepszą pracę magisterską studentów nauk społecznych na temat Solidarności, a w 2012 r. otrzymał Nagrodę im. Artura Rojszczaka przyznawaną przez Fundację na rzecz Nauki Polskiej.

Biegle posługuje się językiem angielskim.

Żonaty, ojciec czwórki dzieci.

Marek Niedużak – powołany na podsekretarza stanu

Urodzony 4 maja 1981 r. w Opolu.

Doktor nauk prawnych i adwokat specjalizujący się w prawie cywilnym i gospodarczym, absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego i Uniwersytetu Cambridge.

Od lutego 2019 r. wiceminister przedsiębiorczości i technologii. Nadzorował m.in. prace nad uchwalonymi w VIII kadencji Sejmu: ustawą dot. przeciwdziałania zatorom płatniczym, ustawą o Prostej Spółce Akcyjnej, Pakietem Przyjazne Prawo i Prawem Zamówień Publicznych.

Wcześniej – od 2016 r. – zastępca dyrektora Departamentu Prawnego Ministerstwa Rozwoju, następnie, od 2017 r. dyrektor Departamentu Oceny Ryzyka Regulacyjnego Ministerstwa Rozwoju, a od 2018 r. dyrektor Departamentu Doskonalenia Regulacji Gospodarczych Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii. Odpowiadał m.in. za przygotowanie tzw. Pakietu MŚP.

Maturę zrobił w Downside School w Wielkiej Brytanii. W 2006 r. ukończył prawo na Uniwersytecie Jagiellońskim. Doktoryzował się na tej samej uczelni (2013 r.). W 2012 r. uzyskał tytuł magistra praw (LL.M.) na Uniwersytecie Cambridge. Odbył aplikację adwokacką przy Izbie Warszawskiej.
Ma wieloletnie doświadczenie w pracy z wiodącymi kancelariami prawnymi, m.in.

Salans (obecnie Dentons) oraz Sołtysiński Kawecki & Szlęzak. Prowadząc indywidualną praktykę adwokacką, współpracował m.in. z Biurem Analiz Sejmowych czy Polityką Insight. Wykładał w Kolegium Prawa Akademii Leona Koźmińskiego i prowadził zajęcia z prawa gospodarczego w ramach aplikacji adwokackiej przy Izbie Warszawskiej.

Do dnia powołania na wiceministra przedsiębiorczości i technologii był przewodniczącym rady nadzorczej PAIH (od 2018 r.) oraz sekretarzem rady nadzorczej ARP (od 2016 r).

Należy do Polskiego Stowarzyszenia Ekonomicznej Analizy Prawa oraz Oxford and Cambridge Society of Poland. Zasiada w radzie Fundacji im. Abrahama Jakuba Sterna. Działał w zarządzie Fundacji Adwokatury Polskiej. Jest fellow’em Polskiego Instytutu Ekonomicznego.

Biegle posługuje się językiem angielskim.

Żonaty. Ma córkę i syna.

Robert Krzysztof Nowicki  – powołany na podsekretarza stanu

Specjalista z zakresu zarządzania programami, projektami oraz zmianą i ryzykiem,  działacz partii Porozumienie.

Urodził się 13 sierpnia 1982 r. w Środzie Wielkopolskiej.

Od lutego 2018 r. Szef Gabinetu Politycznego Ministra Przedsiębiorczości i Technologii, a od listopada 2019 r. – Ministra Rozwoju. Wcześniej w latach 2017 –2018 – zastępca dyrektora Departamentu Innowacji MPiT.  Odpowiadał za współpracę z przedsiębiorcami, prowadzenie procesu legislacyjnego, tworzenie strategii przemysłowych i technologicznych. Nadzorował też Urząd Patentowy, Instytut Lotnictwa i Polską Agencją Kosmiczną. Do dziś jest przewodniczącym Polskiej Delegacji do Europejskiej Agencji Kosmicznej. Między 2016 a 2017 r., jako ekspert, współtworzył Departament Zarządzania Projektami w Ministerstwie Rozwoju.

W 2006 r. ukończył historię na Uniwersytecie im. A. Mickiewicza w Poznaniu. W latach 2002–2006 na tej samej uczelni, w ramach Międzywydziałowych Studiów Humanistycznych, studiował prawo. Po studiach pracował w poznańskim oddziale IPN, a następnie prowadził przedsiębiorstwo budowlane.

Był członkiem rady nadzorczej spółki PL 2012+ (2017-2019) oraz Agencji Rozwoju Przemysłu (2019).

Zasiada w radzie Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej. Współorganizował Światowe Dni Młodzieży w Polsce.

Zna angielski i niemiecki.

Ma żonę i dwóch synów.

Orlen / orlen.pl

Orlen chce przejąć Energę

„Ogłosiliśmy wezwanie na 100 proc. akcji @EnergaSA. Transakcja wpisuje się w strategię @PKN_ORLEN zakładającą budowę silnego multienergetycznego koncernu, między innymi poprzez dalszy rozwój obszaru energetyki. Już dziś ten segment generuje ok. 15% naszego zysku EBITDA”, napisał na Twitterze prezes PKN Orlen Daniel Obajtek.

Warszawa, Polska. Fot. Shutterstock.com

Polska z najszybszym wzrostem PKB w III kwartale w Unii Europejskiej

PKB Polski wzrósł w porównaniu z drugim kwartałem br. o 1,3 proc, poinformował Eurostat.

Żadnemu z państw unijnych nie udało się osiągnąć lepszego wyniku.

Na drugim miejscu znalazły się Węgry ze wzrostem. 1,1 proc., a na trzecim Estonia z 1,0 proc.

Na ostatnim miejscu znalazły się ex aequo Włochy, Austria i Niemcy, gdzie wzrost PKB wyniósł 0,1 proc.

>>>Czytaj też: NBP obniża prognozę wzrostu PKB

Minister rodziny, pracy i polityki społecznej Marlena Maląg powołała Radę Rodziny

Minister rodziny, pracy i polityki społecznej Marlena Maląg powołała Radę Rodziny.

Do zadań Rady Rodziny należy:

  • inicjowanie i promowanie rozwiązań sprzyjających podnoszeniu dzietności w Polsce;
  • konsultowanie koncepcji Pełnomocnika Rządu ds. Polityki Demograficznej;
  • analiza badań dotyczących procesów demograficznych w Polsce.

W skład Rady Rodziny weszli:

— Profesor Józefina Hrynkiewicz (ceniona socjolog, profesor nauk humanistycznych)

— Prof. Marek Kośny (UE Wrocław)

— Poseł Piotr Uściński

— Poseł Anna Maria Siarkowska

— Poseł Dominika Chorosińska

— Prof. Bożenna Balcerzak-Paradowska (Instytut Pracy i Spraw Socjalnych)

— Prof. Krzysztof Szwarc (UE Poznań)

— Prof. Michał Michalski (UAM Poznań)

— Jacek Sapa (Fundacja Narodowy Dzień Życia)

— Joanna Krupska (Związek Dużych Rodzin 3+)

— Marek Grabowski (Fundacja Mamy i Taty)

— Prof. Ewa Frątczak (SGH)

— Prof. Marek Rymsza (UW)

— Rafał Antczak (wiceprezes PKO BP)

— Paweł Bochniarz (Tato.net)

— Janusz Wardak (doradca rodzinny)

— Agnieszka Jackowska (psycholog, filozof, doradca rodzinny)

— Kordian Kordiarz (burmistrz Nysy)

— Ksiądz Przemysław Drąg (Krajowy Duszpasterz Rodzin)

— Justyna Karnowska (dyrektor TVP ABC)

— Dorota Bojemska (aktywistka na rzecz obrony rodziny, matka ośmiorga dzieci, może zostać przewodniczącą Rady)

>>>Czytaj też: Magdalena Biejat z partii Razem wybrana szefową sejmowej Komisji Polityki Społecznej i Rodziny. Jej kontrkandydatem był Grzegorz Braun

Samolot / Shutterstock.com

Oscar Munoz, dyrektor generalny United Airlines rezygnuje ze stanowiska

Dyrektor generalny United Airlines Oscar Munoz ogłosił, że ustąpi ze stanowiska w maju 2020 r. I przejdzie na stanowisko prezesa, informuje Business Insider.

Jego miejsce zajmie Scott Kirby, który został zatrudniony przez American Airlines w American Airlines w 2016 roku.

>>>Czytaj też: American Airlines wprowadza bezpośrednie połączenia do Polski

Centrala Credit Agricole Bank Polska we Wrocławiu. Fot. materiały prasowe

Credit Agricole wdrożył nową aplikację

Credit Agricole uruchomiło nową aplikację mobilną „CA24 Otwórz Konto”.

Aplikacja dostępna jest w App Store i Google Play, a jej podstawową funkcją jest otwieranie i aktywowanie rachunków osobistych na urządzeniach mobilnych.

Apklikacja weryfikuje tożsamość klienta za pomocą biometrii twarzy (zdjęcie dowodu, zdjęcie twarzy klienta) oraz sprawdza autentyczność dowodu osobistego.

Cały proces otwarcia wraz z podpisaniem elektronicznie niezbędnych dokumentów ma trwać maksymalnie kilkanaście minut.

>>>Czytaj też: Credit Agricole: wzrost płacy minimalnej najważniejszym elementem polityki gospodarczej nowego rządu

Symbol euro przed budynkiem EBC. Fot. Shutterstock

Francja pracuje nad cyfrowym euro

François Villeroy de Galhau, prezes banku centralnego Francji ogłosił, że kierowana przez niego instytucja ma w planach rozpoczęcie testów cyfrowego euro.

Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, mają one zacząć się w pierwszym kwartale 2020 r.

Zdigitalizowana waluta Francji ma być dedykowana – przynajmniej w pierwszym etapie swojego działania – tylko prywatnym podmiotom z sektora finansowego.

Nowe działania Francji wpisują się w dotychczasową politykę tego kraju.

Jej celem ma być zablokowanie emisji Libry na terenie Unii Europejskiej.

Rok 2020 będzie zapewne przełomowy pod kątem emisji cyfrowych walut, które podlegają pod firmy czy banki centralne. Oprócz nowego pomysłu Francji, czekamy na Librę i cyfrowego juana.

Prace nad wprowadzeniem cyfrowej waluty potwierdził na Twitterze Bank Francji.

>>>Czytaj też: Rosja zablokuje Facebooka, jeśli na rynku pojawi się LibraCoin

Warszawa - panorama. Fot. Shutterstock

Podczas tegorocznego Black Friday średnie obniżki cen sięgnęły 4 proc.

Informacjami reklamowymi o atrakcyjnych promocjach na Black Friday polscy konsumenci byli zarzucani już od początku listopada.

Z badania „Zakupy Świąteczne 2019” firmy doradczej Deloitte wynika, że już 3 na 4 Polaków deklarowało zakupy w tym dniu i jest to jeden z najwyższych wyników w Europie.

Coroczna analiza ofert 800 sklepów internetowych, przeprowadzona przez Deloitte we współpracy z firmą Dealavo, pokazała, że promowany przez sprzedawców Black Friday w przypadku większości sprzedawców nie ograniczał się do jednego dnia, ale trwał nawet cały tydzień.

Nie oznacza to jednak zbyt wielu atrakcyjnych ofert dla klientów.

Ze „Świątecznego Barometru Cenowego” wynika, że w tym dniu w porównaniu do piątku 22 listopada obniżki cen sięgnęły średnio 4 proc.

„Pomiędzy piątkiem 22 listopada a piątkiem 29 listopada, czyli Black Friday, różnica w obniżonych cenach analizowanych kategorii produktów wynosiła średnio 4 proc. W ubiegłym roku było to 3,5 proc., a dwa lata temu 1,3 proc. W tym samym czasie średni wzrost cen wyniósł 3 proc., więc możemy mówić, że de facto w Black Friday wartość badanego koszyka produktów zmalała jedynie o 1 proc.”, – mówi Agnieszka Szapiel, Menedżer w dziale strategii Deloitte.

Przedłużeniem promocyjnych ofert Black Friday jest tzw. Cyber Monday, który przypadł w tym roku na 2 grudnia. Ceny tego dnia w porównaniu do ostatniego piątku nie zmieniły się znacząco. Średni spadek cen w Cyber Monday wyniósł 2 proc. Dokładnie tyle samo, co średni wzrost cen. Największe różnice widoczne były w kategoriach: zabawki kreatywne i artystyczne (średnio wzrost o 4,7 proc.) oraz gry (średnio wzrost o 2,7 proc.).

„Nasze analizy z ubiegłych lat pokazały, że ceny aż do świąt będą raczej rosnąć niż spadać. Dotyczy to szczególnie najpopularniejszych kategorii prezentowych, do których zaliczają się zarówno kosmetyki i perfumy, jak i zabawki. Kto jeszcze nie kupił prezentów nie ma raczej co liczyć na atrakcyjne oferty promocyjne. Tych możemy spodziewać się dopiero w momencie rozpoczęcia wyprzedaży noworocznych” – podsumowuje Agnieszka Szapiel.

>>>Czytaj też:Allegro poinformowało o wysyłce smartfonów OnePlus kupionych podczas Black Friday

Paryż, Francja. Fot. Shutterstock

Strajk generalny we Francji

W całej Francji rozpoczął się w czwartek strajk generalny pracowników sektora transportu, edukacji, strażaków, śmieciarzy i adwokatów przeciwko reformie emerytalnej. Większość pociągów nie wyjechała na trasy, zamknięte są szkoły, w Paryżu nie działa metro, informuje Polsat News.

>>>Czytaj też:Witamy w przyszłości: Katedra Notre Dame może zostać wydrukowana

Emerytura, inwestycje, oszczędności. Fot. Shutterstock

Minister rodziny, pracy i polityki społecznej: projekt ws. 14. emerytury został przygotowany

„Przygotowany został projekt dotyczący 14. emerytur” – poinformowała w czwartek minister rodziny, pracy i polityki społecznej Marlena Maląg. Podkreśliła również, że pieniądze na trzynaste emerytury są zabezpieczone. „Chcemy, żeby był to stały element dodatkowej wypłaty” – wyjaśniła.

Poinformowała również, że w środę zakończyły się w resorcie prace nad propozycją, która zakłada, by trzynasta emerytura była stałym elementem dodatkowej wypłaty – rokrocznie.

„Oczywiście to są wstępne prace, a więc nie będę jeszcze opowiadała o szczegółach, ale jest on przygotowany tak, jak został zapowiedziany w czasie kampanii wyborczej” – podkreśliła.

Ładowanie samochodu elektrycznego. Fot. Smile Fight / Shutterstock.com

Dopłaty do samochodów elektrycznych będą w Polsce trzy razy większe niż w Niemczech

Dopłaty do samochodów elektrycznych będą w Polsce trzy razy większe niż w Niemczech . „Jeszcze w grudniu ma być ogłoszony pierwszy nabór wniosków na takie dopłaty – zapowiedział były minister energii Krzysztof Tchórzewski, podpisując rozporządzenie o wsparciu na zakup aut na prąd dla osób fizycznych” – pisze „Forsal” powołując się na „Gazetę Wyborczą”.

Dyskusja pracowników w biurze. Fot. Shutterstock

Ponad milion osób oszczędza już w ramach Pracowniczych Planów Kapitałowych

„Miło mi poinformować, że dzisiaj liczba pracowników oszczędzających w @MojePPK zgłoszonych przez pracodawców 250+ do PFR przekroczyła milion”, poinformował Paweł Borys.

Obecnie uprawnionych uprawnionych do uczestnictwa wPPK w firmach bez PPE jest ok 2,9 mln pracowników.

Od stycznie katalog osób uprawnionych zostanie znacznie rozszerzony, ponieważ obejmie firmy zatrudniające co najmniej 50 osób ( obecnie co najmniej 250 osób).

>>>Czytaj też: Morawiecki: Chcemy zmienić Konstytucję, aby zagwarantować prywatność środków w PPK