Live
Wykres Fot. Shutterstock.com

Firmy nie zatrudniają tak chętnie, jak rok temu – potwierdzają to najnowsze dane GUS

Grudniowe dane z polskiego rynku pracy potwierdzają stagnację zatrudnienia w sektorze przedsiębiorstw – uważają analitycy. 

We wtorek GUS opublikował dane z polskiego rynku pracy (przeciętne zatrudnienie i wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w grudniu), które okazały się zbieżne z oczekiwaniami rynkowymi.

Przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw wzrosło o 2,6 proc. rok do roku, natomiast dynamika przeciętnego wynagrodzenia w sektorze wyniosła +6,2 proc. rok do roku (wyniosło 5 604,25 zł).

Analitycy Banku Pekao zwrócili uwagę, że wtorkowy odczyt danych dotyczących zatrudnienia w ostatnim miesiącu 2019 roku potwierdził wyraźne wyhamowanie tendencji wzrostowej liczby etatów.

„Tak naprawdę począwszy od drugiego kwartału 2019 roku mamy do czynienia ze stagnacją zatrudnienia w sektorze przedsiębiorstw” – skomentowali na Twitterze.

Bieżący tydzień będzie obfitował w dane z polskiej gospodarki. W środę na rynek spłyną dane o produkcji przemysłowej w grudniu, natomiast w piątek GUS opublikuje wyniki grudniowej sprzedaży detalicznej.

>>> Polecamy także: Nagłe zahamowanie inwestycji, niższy wzrost PKB, wciąż rosnące pensje – 6 prognoz banku Santander dla polskiej gospodarki na 2020

Emerytura, inwestycje, oszczędności. Fot. Shutterstock

Comarch stworzył aplikację dla Millennium, która ma usprawnić zapisy i zarządzanie PPK

Millennium TFI we współpracy z firmą Comarch stworzyło system pozwalający na integrację systemu finansowo-księgowego z systemem Pracowniczych Planów Kapitałowych. Głównym celem aplikacji jest ułatwienie i przyspieszenie procesu zapisów i zarządzania środkami w ramach PPK.

Możliwość zawarcia umowy online o zarządzanie PPK, łatwa integracja z własnym systemem informatycznym przy zachowaniu najwyższych standardów bezpieczeństwa, mobilny dostęp do śledzenia stanu zgromadzonych środków dla każdego pracownika – to główne korzyści dla przedsiębiorców, którzy zdecydują się wdrożyć PPK wspólnie z Millennium TFI.

Dzięki aplikacji Comarch PPK, firmy bezkosztowo, szybko i w pełni zintegrują system finansowo-księgowy z systemem PPK Millennium TFI. To znacznie uprości w firmie procesy związane z PPK i zapewni ich automatyczną obsługę, przy zachowaniu najwyższego poziomu bezpieczeństwa danych – podano w komunikacie.

Aplikacja pozwoli pracownikom na szybki dostęp do informacji o stanie środków, możliwość śledzenia wzrostu portfela i dokonywania indywidualnych zmian w planie.

Do 24 kwietnia 2020 roku trwa drugi etap zapisów do PPK, dotyczy on firm zatrudniających między 50 a 249 pracowników. Według danych Państwowego Funduszu Rozwoju, takich przedsiębiorstw jest w Polsce około 20 tys.

Partycypacja w PPK wśród firm zatrudniających ponad 250 pracowników wyniosła 39 proc.

Czytaj także:

>>>Tylko 39% uprawnionych pracowników zapisało się do PPK. A będzie coraz trudniej

>>>PKO TFI liderem po pierwszej rundzie zapisów do PPK

Produkcja budowlana mocno w dół. Analitycy: To pokazuje słabość inwestycji publicznych w Polsce

Produkcja budowlano-montażowa w Polsce w grudniu 2019 roku była niższa o 3,3 proc. w porównaniu z analogicznym okresem 2018 roku – wynika z wstępnych danych GUS.

Analitycy spodziewali się natomiast niewielkiego wzrostu tego wskaźnika o 0,6 proc.

Jak zauważył Paweł Radwański z BNP Paribas, brak poprawy po stronie produkcji budowlanej pokazuje słabość inwestycji publicznych.

Analitycy PKO Banku Polskiego podali, że w strukturze produkcji minimalny wzrost odnotowano w budownictwie infrastrukturalnym, ale w naszej ocenie to raczej odbicie „martwego kota” w końcówce roku – czyli dopinanie finansowania ukończonych dużych projektów.

„Dane o inwestycjach [dużych] firm budowlanych  potwierdzają, że w oczekiwaniu na słabszy popyt firmy budowlane już w drugim kwartale 2019 zaczęły dostosowywać stan swoich środków trwałych” – napisał Zespół Analiz Makroekonomicznych PKO BP.

Według ekonomistów z Santandera słabość budownictwa prawdopodobnie będzie się utrzymywać, pomimo dobrych warunków pogodowych.

„Decydujące będą słabe nakłady sektora publicznego oraz pogorszenie nastrojów inwestycyjnych w sektorze prywatnym. Słaby odczyt wspiera naszą prognozę dalszego spowolnienia inwestycji” – napisali.

Jak dodali, ten spadek nie dotyczy budownictwa mieszkaniowego.

„Co ciekawe, budownictwo mieszkaniowe pokazało wzrost liczby mieszkań oddanych do użytkowania o 14,8 proc., więc słabe wyniki budowy budynków to zapewne głównie sprawka budownictwa niemieszkaniowego, które mogło spaść nawet o 20 proc. (…) Mieszkaniówka wciąż jest w dobrej formie, o czym świadczy wzrost w liczbie nowych budów o 43 proc. i pozwoleń na budowę o 4 proc. w ujęciu rocznym” – napisali.

>>> Polecamy także: Jak zachowa się światowa gospodarka w 2020? Konsumpcja odegra kluczową rolę – wskazuje międzynarodowy fundusz

By Materiał urzędowy Najwyższej Izby Kontroli - www.nik.gov.pl, Domena publiczna, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=27960111

NIK: Państwo nie zapewniło odpowiedniej ochrony przed nielegalną działalnością GetBacku

Instytucje państwowe nie zapewniły skutecznej ochrony konsumentów przed niezgodną z prawem działalnością GetBack S.A. oraz podmiotów oferujących i dystrybuujących jej papiery wartościowe – mówi najnowszy raport Najwyższej Izby Kontroli.

Ich działania były według NIK nieadekwatne do istoty i skali zagrożeń oraz nie w pełni rzetelne.

Szczególnie poważne zastrzeżenia kontrolerzy NIK-u mają do działań Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego, który przez pierwszych pięć lat działalności firmy GetBack nie przeprowadził w niej żadnej kontroli, a także nie zidentyfikował sygnałów wskazujących na nieprawidłowości na podstawie danych udostępnianych przez sam GetBack i działających w tej spółce audytorów.

Najwyższa Izba Kontroli podkreśla, że pierwsza kontrola, która została przeprowadzona przez UNKF w firmie GetBack w lutym 2018 roku odbyła się za późno.

Zdaniem NIK-u do lutego 2018 r. KNF nie sprawowała także rzetelnego nadzoru nad towarzystwami funduszy inwestycyjnych (TFI), zobowiązanymi do nadzorowania czynności GetBack S.A.

UKNF, a także UOKiK i Komisja Nadzoru Audytowego, miały podjąć intensywne działania w celu identyfikacji rodzajów i skali naruszeń przepisów przez GetBack S.A. dopiero po zaprzestaniu obsługi zobowiązań przez tę firmę

Wątpliwości odnoszą się także do działalności Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie, która miała nie sprawować nadzoru nad przygotowaniem dla Zarządu Giełdy opinii w sprawie dopuszczenia obligacji i akcji GetBack S.A. do obrotu giełdowego.

Czytaj także:

>>> UOKiK:Idea Bank złamał prawo podczas sprzedaży obligacji GetBack

>>> Afera GetBack. CBA zatrzymało kolejne 11 osób

Siedziba MFW Fot. Kristi Blokhin / Shutterstock.com

MFW obniżył prognozy dla światowej gospodarki

Międzynarodowy Fundusz Walutowy obniżył prognozy wzrostu PKB na świecie w 2020 roku do 3,3 proc. (z 3,4 poprzednio).

Przewidywany wzrost w 2021 roku zrewidowano do 3,4 proc. (z 3,6 proc. poprzednio). MFW spodziewa się słabszej aktywności w gospodarkach wschodzących, ale jako pozytywy wskazuje m.in. poprawę relacji handlowych na linii USA – Chiny.

„Obniżka prognoz wynika głównie ze słabszej spodziewanej aktywności w dużych gospodarkach wschodzących” – napisała w oświadczeniu Gita Gopinath, główna ekonomistka MFW.

W opinii Funduszu, negatywne ryzyko dla globalnego wzrostu jest nieco mniejsze niż oceniano to w październiku, jednak nadal pozostaje wyraźne.

Zdaniem Gopinath, ogłoszenie wstępnej umowy handlowej między Stanami Zjednoczonymi a Chinami oraz mniejsze prawdopodobieństwo brexitu bez umowy znacznie zmniejsza ryzyko dla globalnego wzrostu gospodarczego. Ekonomistka zaznaczyła jednak, że kwestia napięć handlowych może powrócić.

Polska gospodarka może zatem rozwijać się w zbliżonym tempie do prognozowanego wzrostu globalnego. Jak wynika z szacunków Banku Światowego, tempo wzrostu PKB Polski w 2020 roku ma wynieść 3,6 proc., a w 2021 – 3,3 proc.

MFW nie podał szczegółowych danych nt. Polski.

>>> Czytaj też: Jak zachowa się światowa gospodarka w 2020? Konsumpcja odegra kluczową rolę – wskazuje międzynarodowy fundusz

Węgiel, Fot. Shutterstock

„Rz”: Polskie kopalnie węgla notują ogromne straty finansowe

Od stycznia do listopada minionego roku krajowa branża węglowa zanotowała łączną stratę sięgającą niemal pół miliarda złotych – wynika z informacji „Rzeczpospolitej”.

Z informacji zdobytych przez dziennik wynika, że „cały sektor górnictwa węgla kamiennego od stycznia do listopada 2019 r. zanotował stratę netto wynoszącą ponad 460 mln zł. Dla porównania w tym samym czasie 2018 r. branża ta miała 980 mln zł zysku”.

„Rz” zauważa przy tym, że ceny węgla energetycznego w Polsce w ubiegłym roku wciąż rosły, mimo przeciwnego trendu na świecie.

Jednym z problemów jest sprzedaż węgla. W 2018 roku do Polski wjechało rekordowo dużo tego surowca zza wschodniej granicy, a tegoroczna zima jest niezwykle łagodna. Spółki węglowe skarżą się też na rosnące koszty działalności.