Dr Marek Niedużak został dzisiaj powołany na podsekretarza stanu w Ministerstwie Przedsiębiorczości i Technologii. Zastąpi na tym stanowisku Mariusza Haładyja, który został nowym prezesem Prokuratorii Generalnej.

Marek Niedużak urodził się 4 maja 1981 r. w Opolu. Jest doktorem nauk prawnych i adwokatem specjalizującym się w prawie cywilnym i gospodarczym. Maturę zrobił w Downside School w Wielkiej Brytanii. Do Downside, katolickiej szkoły z internatem – w tamtych czasach tylko męskiej – pojechał dzięki stypendium przyznanym przez UWC Polska, organizację pozarządową wtedy kierowaną przez prawnika i historyka nauki prof. Pawła Czartoryskiego. Po maturze podjął decyzję, że chce mieszkać w Polsce i na studia prawnicze wrócił do kraju.

Ukończył prawo na Uniwersytecie Jagiellońskim i na tej uczelni również się doktoryzował pod kierunkiem prof. Wojciecha Załuskiego, filozofa prawa. Jego prace dyplomowe dotyczyły ekonomicznej analizy prawa. W międzyczasie zdobył tytuł LL.M. na Uniwersytecie w Cambridge.

Aplikację adwokacką odbył przy Izbie Warszawskiej. Ma wieloletnie doświadczenie w pracy w kancelariach prawnych, m.in. Salans (obecnie Dentons) oraz Sołtysiński Kawecki & Szlęzak. Prowadząc indywidualną praktykę adwokacką, współpracował m.in. z Biurem Analiz Sejmowych oraz Polityką Insight. Wykładał w Kolegium Prawa Akademii Leona Koźmińskiego i prowadził zajęcia z prawa gospodarczego w ramach aplikacji adwokackiej przy Izbie Warszawskiej.

Do dnia powołania na wiceministra przedsiębiorczości i technologii był przewodniczącym rady nadzorczej Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu oraz sekretarzem rady nadzorczej Agencji Rozwoju Przemysłu. Należy do Polskiego Stowarzyszenia Ekonomicznej Analizy Prawa oraz Oxford and Cambridge Society of Poland. Zasiada w radzie Fundacji im. Abrahama Jakuba Sterna. Działał w zarządzie Fundacji Adwokatury Polskiej. Jest fellowem Polskiego Instytutu Ekonomicznego. Biegle posługuje się językiem angielskim. Żonaty. Ma córkę i syna.

Od 2016 r. zastępca dyrektora departamentu prawnego Ministerstwa Rozwoju, następnie dyrektor departamentu oceny ryzyka regulacyjnego w tym samym resorcie, a od 2018 r. dyrektor departamentu doskonalenia regulacji gospodarczych Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii.

Był bliskim współpracownikiem dotychczasowego wiceministra Mariusza Haładyja, który po 7 latach odpowiadania za regulacje gospodarcze w kolejnych resortach, 5 lutego b.r. został powołany przez premiera Mateusza Morawieckiego na prezesa Prokuratorii Generalnej.

Dr Niedużak odpowiadał m.in. za przygotowanie tzw. Pakietu MŚP oraz projektu ustawy przeciwdziałającej zatorom płatniczym.