Jacek Jastrzębski reorganizuje pracę Komisji: wyodrębnia nowe departamenty i deklaruje podwyższenie standardu procedur. Chce też doskonalić kompetencje pracowników oraz pozyskać nowych z rynku.

Podczas XIX konferencji Izby Domów Maklerskich (IDM), która odbyła się 8 i 9 marca w Bukowinie Tatrzańskiej,  jedno z inauguracyjnych przemówień wygłosił powołany na swoje stanowisko 23 listopada poprzedniego roku dr hab. Jacek Jastrzębski, przewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego.

Jastrzębski nakreślił, które obszary będą szczególnie akcentowane podczas jego kadencji w Komisji, a także swoje oczekiwania względem innych uczestników rynku.

Zadanie 1: Odbudowa zaufania

Nowy przewodniczący uznaje za jeden z priorytetów odbudowę kryzysu zaufania do rynku kapitałowego.

‚Chwila, w której objąłem swoje stanowisko była z tego punktu widzenia wyjątkowo trudna, natomiast patrząc w przyszłość, jestem optymistą’ – deklarował Jastrzębski.

W wypowiedzi odnosił się do okoliczności odwołania swojego poprzednika, Marka Chrzanowskiego, który został aresztowany (areszt został uchylony, jednak nie zarzuty) w sprawie szantażu, jakiego miał dopuścić się względem Leszka Czarneckiego, właściciela Getin Noble Banku.

Szef KNF podkreślił, że przy odbudowie wiarygodności ma duże oczekiwania względem graczy rynku finansowego. Liczy na to, że organizacja branżowa, jaką jest IDM, oraz banki będą aktywnie działać na rzecz poprawy ich wizerunku.

W zakresie zmian w samej Komisji zapowiedział, że będzie chciał, aby instytucja była bardziej transparentna, nowoczesna w sensie technologicznym, profesjonalna i efektywna pod względem zarządzania i działania.

Niedawno ukazał się w jednej z gazet artykuł zatytułowany: Korporacja Nadzoru Finansowego. No, tak daleko nie zamierzamy iść, nie będziemy zmieniać nazwy, ani też formy prawnej’ – tłumaczył pół żartem Jastrzębski, niemniej podkreślił, że chce czerpać z rynku pewne elementy kultury korporacyjnej, co ma posłużyć odbudowie zaufania.

Szefowi KNF zależy na tym, aby w instytucji standardy compliance i audytu korespondowały z tym, czego regulator wymaga od rynku. To w jego opinii ma być fundamentem odbudowy wiarygodności Komisji.

Dla Jastrzębskiego kwestia compliance i audytu ma być służebna wobec zadań, do których została powołana, tj. nadzoru nad podmiotami regulowanymi.

‚Chcę, aby funkcja compliance wspierała pracowników urzędu przy zarządzaniu sytuacjami trudnymi, zwłaszcza kiedy będą mieli do czynienia z konfliktem interesów’ – rysował koncepcję szef KNF.

Zadanie 2: wzmocnienie kadr

Jastrzębski chce wzmocnić kadry Komisji i zależy mu, aby do instytucji przyszły osoby obecnie pracujące na rynku regulowanym przez zarządzany przez niego urząd.

W zakresie zwiększenia przejrzystości działań, Jastrzębski chce, aby wszystkie metodyki postępowań urzędowych KNF były dla rynku jawne. Dzięki temu podmioty regulowane będą mogły się do postępowań przygotować. Dla nowego szefa Komisji idealnym rozwiązaniem byłoby, gdyby również etap każdego z przeprowadzanych postępowań był ogólnodostępny.

Jacek Jastrzębski zdążył już dokonać zmian organizacyjnych w urzędzie. Zdecydował się wyodrębnić departament rozwoju rynku finansowego.

‚Dla tego departamentu widzę też szczególną rolę we wdrażaniu Strategii Rozwoju Rynku Kapitałowego’ – wyjaśniał swoje intencje.

Nowa jednostka ma odpowiadać za wdrażanie projektów strategicznych oraz za nadzór nad Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych i Giełdą Papierów Wartościowych.

‚Chciałbym, aby w urzędzie ten departament pełnił też funkcję koordynatora projektów międzysektorowych, na przykład przy wdrażaniu Pracowniczych Planów Kapitałowych’ – objaśniał Jastrzębski.

Zadanie 3: rozwój kompetencji

Jacek Jastrzębski chce poświęcić szczególną uwagę rozwijaniu kompetencji wewnątrz organizacji, zwłaszcza tych menedżerskich.

‚Ja poziom pracowników urzędu oceniałem zawsze wysoko – zarówno przed przejściem, jak i po przyjściu do niego – niemniej, myślę że zawsze jest pole do doskonalenia’ – tłumaczył.

Swoją politykę kadrową określił jako łączenie ludzi z wieloletnim doświadczeniem nadzorczym ze świeżymi pracownikami z rynku. Jego zdaniem, dzięki temu nadzór zachowa swoje kompetencje w zakresie regulacyjnym i jednocześnie będzie lepiej rozumiał potrzeby rynku i jego realne położenie.

Zdaniem szefa KNF najważniejsza kwestia to nowe kompetencje IT. W jego wizji Komisja ma być wspierana nowoczesnymi technologiami. Jastrzębski podkreślił, że to dla niego ważny punkt w SRRK.

Jacek Jastrzębski w zniuansowany sposób odniósł się do konfliktu, jaki w środowisku wywołała SRRK. Konflikt ten nasza redakcja określiła jako ‚Sejmik w Bukowinie’. Polegał on na często bezzasadnej krytyce Strategii przez osoby, które powoływały się na to, w jaki sposób one same tworzyły regulacje i rynek finansowy ćwierć wieku temu, bez wskazania, jak rynek powinien wyglądać dziś.

‚Jak pisał filozof Søren Kierkegaard: życie można zrozumieć tylko patrząc wstecz, ale przeżyć trzeba je na przód. Nie wszystko da się zaplanować tylko na podstawie wcześniejszych doświadczeń’ – powiedział Jastrzębski.