CDE Global Ltd, brytyjskie przedsiębiorstwo zajmujące się produkcją maszyn do przeróbki kruszyw, zaprezentowało Intelligent Plant – technologię mającą na celu automatyzację i podniesienie efektywności w procesie produkcji, pisze aggregateresearch.com.

Rozwój tej technologii jest odpowiedzią na problem przeładowania fabryk obrabianym materiałem, które prowadziło do obniżenia zysków, spadku wydajności i wzrostu kosztów utrzymania zakładów.

Intelligent Plant korzystając z koncepcji machine learningu i Internetu rzeczy ma określać ilość i proporcje przetwarzanego w danym momencie materiału. W sytuacji, gdy w fabryce dojdzie do odchylenia od ustalonego wcześniej optimum produkcyjnego, system powinien samodzielnie zareagować i doprowadzić do unormowania procesu w czasie rzeczywistym.

CDE zapowiada, że wdrożenie nowej technologii do fabryk podniesie wydajność produkcji o 40 proc., dzięki czemu zwrot kosztów związanych z jej wprowadzeniem nastąpi już po pół roku.

Prezentacja Intelligent Plant odbyła się podczas monachijskich targów Bauma 2019.