Przeciwdziałanie marnowaniu żywności, zachęcanie do ograniczania zużycia plastiku, szerzenie wiedzy o zmianach klimatu czy promowanie stosowania odnawialnych źródeł energii.

Właśnie takie między innymi  kierunki działania dla wolontariuszy wskazuje Kościół w Liście Pasterskim Episkopatu Polski na Niedzielę Miłosierdzia 2019 r., która wypadła 28 kwietnia.

Episkopat w swoim liście wskazuje, że wolontariusze powinni również „motywować” polityków do przeciwdziałania zmianom klimatu oraz budować świadomość realnego zagrożenia smogiem.

„Odpowiadając na wezwanie Papieża Franciszka, wolontariusze działający w społecznościach lokalnych mogą w duchu zintegrowanej ekologii podejmować kolejne działania: wzywać do nawrócenia ekologicznego i skromnego życia opartego na miłości, a nie na konsumpcji; przeciwdziałać marnowaniu żywności i przekazywać jej nadwyżki potrzebującym; promować wiedzę o racjonalnym gospodarowaniu odpadami; dbać o naturę i zabiegać o funkcjonowanie zielonych przestrzeni; zachęcać do ograniczania zużycia plastiku; szerzyć wiedzę o zmianach klimatu i ich przyczynach; motywować polityków do przeciwdziałania zmianom klimatu; promować stosowanie odnawialnych źródeł energii; prowadzić zbiórki odpadów trudnych do recyklingu, np. zużytych świetlówek, telefonów komórkowych; budować świadomość realnego zagrożenia smogiem, np. przez stworzenie lokalnych sieci pomiaru skażenia”, głosi list.

Wskazując, co już udało się zrobić w powyższych materiach, Episkopat docenia wkład darczyńców oraz pracę ponad 20 tys. wolontariuszy Caritas przy zbiórkach żywności organizowanych kilka razy w roku z korzyścią dla 90 tysięcy podopiecznych.

„Ponadto Caritas Polska zainicjowała angażowanie wolontariatu wokół wydarzenia, jakim jest Niedziela św. Franciszka oraz zachęca do modlitwy o ochronę stworzenia, zmierzając do kształtowania postaw odpowiedzialności za świat.”