Komitet ds. biznesu, energetyki i strategii przemysłowej przy brytyjskim parlamencie określił działania rządu w obszarze promocji technologii wychwytywania dwutlenku węgla za „tak szerokie, że nic nieznaczące”, donosi Financial Times.

W opinii komitetu nie jest możliwe osiągnięcie faktycznego zerowego bilansu emisji gazów cieplarnianych bez powszechnego użycia technologii wychwytywania dwutlenku węgla.

Jednak według raportu przygotowanego przez ekspertów rządowe wsparcie dla raczkującej idei jest „niepewne”.

Zdaniem członków komitetu potrzebne są jasne i szybkie działania ze strony ministrów – w przeciwnym razie Wielka Brytania nie zdoła spełnić krajowych i międzynarodowych celów w zakresie ograniczenia zmian klimatycznych.

Raport opublikowany został na tydzień przed tym, jak rządowi doradcy wyrażą swoją opinię o przyjęciu przez Zjednoczone Królestwo zerowego celu emisyjnego zamiast obecnego zobowiązania przewidującego ograniczenie emisji gazów cieplarnianych o 80 proc. do 2050 roku (w porównaniu do poziomów z roku 1990).

W zeszłym roku brytyjski rząd przywrócił po latach swoje poparcie dla projektu Wychwytywania, Użytkowania i Składowania Dwutlenku Węgla (Carbon Capture, Usage and Storage – CCUS) i przeznaczył 20 mln funtów na rzecz skonstruowania pierwszej, demonstracyjnej instalacji wykorzystującej tę technologię.

Projekt ten zakłada stworzenie systemu pozwalającego na wychwytywanie dwutlenku węgla nad emitującymi go fabrykami, oraz późniejsze składowanie i wykorzystywanie np. przy produkcji napojów gazowanych.