Od 1 maja 2019 roku będą obowiązywać nowe przepisy dotyczące firm zajmujących się w Polsce gospodarką odpadami, pisze Gazeta Prawna.

W ramach przystosowania do nowych regulacji przedsiębiorcy będą zmuszeni do aktualizacji oprogramowania komputerowego. Zmiany obejmą bowiem dokumenty, którymi się posługują – znikną z nich numery REGON, oraz rubryki przeznaczone na urzędowe pieczątki.

Ze względu na kosmetyczny charakter wprowadzanych zmian ministerstwo środowiska nie zdecydowało się na konsultacje z branżą dotyczące ich wprowadzenia.

Co więcej, projekt nowelizacji rozporządzenia dotyczącego wzorów dokumentów używanych w ewidencji odpadów opublikowany został w internecie dopiero w Wielki Piątek, 19 kwietnia – na siedem dni roboczych przed ich wejściem w życie licząc z owym piątkiem.

Zarówno brakiem konsultacji, jak i brakiem czasu na adaptacje do nowych przepisów oburzeni są przedstawiciele biznesu. Dodatkowo argumentują oni, że zmiany wiązać się będą ze znacznymi kosztami dla przedsiębiorców.