Polski minister spraw zagranicznych Jacek Czaputowicz zaapelował o zacieśnienie współpracy pomiędzy państwami Partnerstwa Wschodniego (PW), a Unią Europejską, pisze Radio Free Europe.

Szef polskiego MSZ wygłosił przemówienie 14 maja w Brukseli z okazji dziesięciolecia Partnerstwa, którego celem jest zbliżenie do Unii Europejskiej państw byłego ZSRR – Ukrainy, Białorusi, Mołdawii, Gruzji, Armenii i Azerbejdżanu.

Wśród postulatów Czaputowicza znalazło się m.in. utworzenie strefy wolnego handlu pomiędzy państwami PW oraz utworzenie stałego, wspólnego przedstawicielstwa tych państw w Brukseli.

Polski minister zasugerował także wdrożenie systemu rotacyjnej prezydencji wewnątrz Partnerstwa, na wzór prezydencji unijnej:

Oczywiście będzie to trudne, ale moim głównym przesłaniem jest, aby kraje Partnerstwa pokazały wolę wzięcia większej odpowiedzialności i same koordynowały swoje działania – nie czekając na to, co zrobimy my – powiedział.

Jako przykład dla państw zaangażowanych w Partnerstwo Wschodnie minister Czaputowicz podał Środkowoeuropejskie Porozumienie o Wolnym Handlu (Central European Free Trade Agreement – CEFTA) zorganizowane przez państwa Grupy Wyszehradzkiej jeszcze przed ich przystąpieniem do Unii w 2004 roku:

Rozpoczęliśmy współpracę zanim wstąpiliśmy do Unii Europejskiej i w ten sposób zademonstrowaliśmy, że jesteśmy gotowi. Czemu więc nie utworzyć odpowiednika CEFTA w Partnerstwie Wschodnim?

Jednocześnie Czaputowicz ostrzegł przed brakiem entuzjazmu ze strony części państw unijnych dla przyjęcia tych sześciu państw do wspólnoty europejskiej.

Partnerstwo Wschodnie zainaugurowano w Pradze 7 maja 2009 roku, z inicjatywy Polski i Szwecji.