Zdaniem agencji ratingowej Moody’s państwa Grupy Wyszehradzkiej czekają w najbliższych latach spore zmiany demograficzne, pisze Emerging Europe.

Z raportu Moody’s Investors Service wynika, że populacja Polski, Czech, Słowacji i Węgier do 2040 roku ulegnie zmniejszeniu o ok. 2,5 mln, do poziomu ok. 61 mln. W tym samym okresie liczba osób w wieku pracującym w tych czterech państwach ma się zmniejszyć o ok. 5 mln w związku ze zmianami demograficznymi i starzeniem się społeczeństwa.

Vincent Allilaire, jeden z autorów raportu i wiceprezes Moody’s Investors Service, uważa, że te zmiany negatywnie wpłyną na rynek pracy i zagrożą wzrostowi gospodarczemu Polski, Słowacji, Węgier i Czech.

Populacja tych państw jest młodsza od unijnej średniej, ale starzeje się w bardzo dużym tempie, co zaowocuje ogromnymi zmianami demograficznymi w ciągu najbliższych 20 lat – powiedział Allilaire.

Tego typu zmiany w demografii mogą mieć duży wpływ nie tylko na samo tempo wzrostu, ale także na dochody budżetu państwa, wysokość emerytur, działanie systemu ochrony zdrowia i koszty polityki społecznej.

Starzenie się populacji może także doprowadzić m.in. do wzrostu konkurencji w sektorze bankowym, co odbije się na negatywnie na zyskach w tej branży.

Z drugiej strony ogólny rozwój medycyny i poprawa działania systemów ochrony zdrowia w poszczególnych państwach mogą poprawić stan zdrowia obywateli i skutecznie wydłużyć okres życia, który spędzają pracując.

Ten efekt, wraz ze wzrostem produktywności pracowników, może z kolei ograniczyć negatywne skutki zmian zapowiadanych w raporcie Moody’s.

Zgodnie z przewidywaniami Komisji Europejskiej państwa Grupy Wyszehradzkiej przez najbliższych 20 lat będą jednak notować wzrost gospodarczy znacząco powyżej średniej unijnej.