Cypryjsko-brytyjski ekonomista, laureat nagrody Nobla w dziedzinie ekonomii i profesor London School of Economics Christopher A. Pissarides wygłosił wykład na Brussels Economic Forum, jednej z najważniejszych dorocznych konferencji gospodarczych w Brukseli. Mówił o przyszłości pracy.

Ale najciekawszym wątkiem wystąpienia ekonomisty była kwestia możliwej komercjalizacji prac domowych na wielką skalę.

Zdaniem Pissaridesa w przyszłości, w świecie, w którym praca będzie w dużym stopniu zautomatyzowana, powstanie potrzeba stworzenia nowych miejsc pracy dla osób, którym roboty i sztuczna inteligencja odbiorą dotychczas wykonywane, odpłatne zajęcie.

Rynek prac domowych

Jedną z branż, które będą się rozwijać i stworzą wiele spośród tych miejsc pracy, są w opinii noblisty właśnie prace domowe. W dzisiejszych czasach na co dzień, zwłaszcza w słabiej rozwiniętych gospodarczo krajach, wykonują je nieodpłatnie domownicy – są to pranie, sprzątanie, gotowanie, opieka nad dziećmi i osobami starszymi, zapewnianie codziennego transportu dla członków rodziny i ich dóbr.

Wraz ze wzrostem poziomu życia i poziomu edukacji w społeczeństwie wykonywanie tych zajęć ma być w znacznie większym stopniu urynkowione.

Dzięki temu uwolni się również potencjał osób, które tymi pracami zajmowały się dotąd nieodpłatnie. W rezultacie będą one mogły znaleźć zajęcie lepiej odpowiadające ich umiejętnościom.

Konieczne zaangażowanie państwa

Pissarides wskazuje także, że aby osiągnąć ten efekt, potrzebne będzie prawdopodobnie większe zaangażowanie ze strony państwa w postaci subsydiów lub bodźca podatkowego.

Ekonomista jako przykład skuteczności takiej polityki rządu podaje kraje skandynawskie – wskaźnik zatrudnienia w sektorze usług medycznych i opiekuńczych jest tam szczególnie wysoki właśnie ze względu na wymierne rządowe wsparcie dla rodzin.

Jeśli członek rodziny jest zewnętrznie motywowany, aby zostawić swoje dziecko w placówce opiekuńczej, to ma więcej czasu, aby samemu ruszyć w poszukiwaniu pracy. Tym samym tworzą się dwa odpłatne miejsca pracy: dla opiekuna i dla rodzica” – powiedział Pissarides.

Christopher A. Pissarides jest ekspertem w dziedzinie makroekonomii, a jego prace skupiają się głównie na zagadnieniach związanych z ekonomiką pracy, wzrostem gospodarczym i polityką gospodarczą.

W 2010 roku został uhonorowany nagrodą Nobla w dziedzinie ekonomii wraz z Amerykanami Peterem Diamondem i Dale’em Mortensenem za analizy rynku z frykcjami zmuszającymi do prowadzenia poszukiwań.

Noblista swoje wystąpienie w Brukseli dedykował zmarłemu w 2010 roku włoskiemu ekonomiście Tommaso Padoi-Schioppie, byłemu członkowi zarządu Europejskiego Banku Centralnego i jednemu ze współtwórców strefy euro.

Torysi są gotowi poświęcić istnienie własnej partii i rozpad Zjednoczonego Królestwa w zamian za brexit