Europejskie zrzeszenie branży wiatrakowej WindEurope, branży chemicznej Cefic oraz producentów materiałów kompozytowych EUCIA stworzyły międzybranżową platformę, która ma na celu dalsze rozwijanie technologii recyklingu łopat elektrowni wiatrowych, informuje Wind Europe.

W całej Unii Europejskiej w zeszłym roku wiatrowe wyprodukowały 14 proc. prądu. Liczba tego typu elektrowni obecnie wynosi 130 tys. i zostało przy ich produkcji zużytych 2,5 mln ton materiałów kompozytowych.

Wszystkie te procenty, liczby i miary ilości stale będą rosły, co z jednej strony zmniejszy emisyjność energetyki, ale z drugiej oznacza więcej odpadów. W ciągu najbliższych pięciu lat 12 tys. turbin wiatrowych zostanie wycofanych z eksploatacji.

I tu pojawia się rynek dla firm zajmujących się recyklingiem. Materiały kompozytowe, z których wykonane są łopaty elektrowni wiatrowych, obecnie są recyklingowane poprzez co-processing, a więc częściowe wykorzystanie odpadów, aby zastąpić surowce, a częściowe przeznaczenie na cele energetyczne.

W przypadku łopat turbin wiatrowych proces pozwalają zaoszczędzić 16 proc. emisji dwutlenku węgla.

>>>Czytaj też: Polska zainwestuje 140 mld złotych w morskie farmy wiatrowe