Ursula von der Leyen, obecna minister obrony Niemiec, może już dziś zostać nową przewodniczącą Komisji Europejskiej. Jako „premier” Unii będzie stała na czele władzy wykonawczej i w praktyce będzie dzierżyć największą władzę spośród wszystkich najwyższych urzędników Unii Europejskiej.

Niemiecka polityk będzie pierwszą kobietą i drugim w historii obywatelem RFN (po Walterze Hallsteinie, który z tego stanowiska ustąpił w 1967 roku) na stanowisku szefa KE.

Klimatycznie neutralna Europa

W swoim liście do członków Parlamentu Europejskiego Ursula von der Leyen podkreśliła, że jednym z najważniejszych jej celów jako szefowej Komisji Europejskiej będzie uczynienie z Europy pierwszego neutralnego klimatycznie kontynentu do roku 2050.

Co więcej, do 2030 roku nowa przewodnicząca zamierza doprowadzić do redukcji obecnych poziomów emisji CO2 aż o 55 proc. Aby to uczynić von der Leyen chce wprowadzić w życie kompleksowy plan obejmujący rozszerzenie systemu handlu emisjami CO2, a także węglowy podatek graniczny.

Von der Leyen obiecuje także wsparcie biedniejszych regionów w dokonaniu zmian na rzecz walki z ociepleniem klimatu przy pomocy Funduszu Sprawiedliwych Przemian (ang. Just Transition Fund).

Finansowanie planu miałoby się odbyć poprzez zaproponowany w przyszłości Plan Inwestycyjny Zrównoważonej Europy (ang. Sustainable Europe Investment Plan), a także wydzielony z Europejskiego Banku Inwestycyjnego „bank klimatyczny”.

Polityka na rzecz walki ze zmianami klimatu okazała się istotnym elementem ostatniej kampanii wyborczej do Parlamentu Europejskiego – frakcja Zielonych w nowej kadencji PE będzie miała do dyspozycji aż 74 miejsca (w porównaniu do 50 w kadencji poprzedniej) i będzie czwartą, a nie jak do tej pory szóstą największą siłą w europejskiej izbie ustawodawczej.

Polityka gospodarcza i społeczna

Nowa szefowa KE w sferze ekonomicznej będzie dążyła do wzmocnienia unii monetarnej i gospodarczej państw unijnych.

Von der Leyen planuje rozluźnienie więzów fiskalnych wewnątrz strefy euro, utworzenie budżetowych instrumentów konwergencji i konkurencyjności w ramach wsparcia inwestycji i reform państw strefy euro, a także utworzenie europejskiego planu zasiłków dla bezrobotnych i ukończenie tworzenia unii bankowej.

Co więcej, obecna szefowa niemieckiego MON planuje także wprowadzenie instrumentów prawnych umożliwiających wprowadzenie odpowiedniej pensji minimalnej dla pracowników w każdym z państw członkowskich Unii w ramach Europejskiego Filaru Praw Socjalnych.

Jak dotąd nie wiadomo jednak, jak w praktyce miałyby te instrumenty działać. Warto wspomnieć, że europejska pensja minimalna to kolejny gorący temat z unijnej kampanii wyborczej.

Wspomniany Filar obejmuje także walkę z ubóstwem wśród dzieci, bezrobociem wśród ludzi młodych oraz dyskryminacją, w tym dyskryminacją kobiet, ze szczególnym uwzględnieniem dyskryminacji płacowej ze względu na płeć.

Zasada praworządności

Ursula von der Leyen zapowiada, że przestrzeganie zasady praworządności jest centralnym punktem jej wizji Unii Europejskiej i że nie zamierza iść w tej kwestii na żadne kompromisy.

W ramach walki z jej łamaniem przewiduje wykorzystanie całego dostępnego obecnie unijnego arsenału legislacyjnego, a także rozszerzenie go o dodatkowe instrumenty, w tym Europejski Mechanizm Praworządności (ang. European Rule of Law Mechanism).

Niemiecka polityk zapowiada monitoring wszystkich państw członkowskich i rozszerzenie kompetencji Parlamentu Europejskiego w Mechanizmie.

Von der Leyen zapowiada także bardziej restrykcyjne egzekwowanie zasady praworządności przy udziale Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej.

Migracja, brexit, polityka zagraniczna

Spośród postulatów dotyczących pozostałych kwestii warto nadmienić, że Ursula von der Leyen zapowiada „świeży start” w polityce migracyjnej Unii Europejskiej – zamierza ona wesprzeć państwa leżące na zewnętrznych granicach UE w ich uszczelnianiu oraz rozszerzyć liczbę członków Europejskiej Agencji Straży Granicznej i Przybrzeżnej Frontex do 10 tys. do roku 2024.

W planach jest także wsparcie negocjacji dotyczących przystąpienia do Unii Europejskiej państw Bałkanów Zachodnich – Albanii i Macedonii Północnej.

Zdaniem Niemki nie ma także mowy o renegocjacjach obecnej umowy brexitowej, a jej obecny kształt jest ostateczny.

Głosowanie w Parlamencie Europejskim nad kandydaturą Ursuli von der Leyen na stanowisko przewodniczącej Komisji Europejskiej odbędzie ok. godz. 18.

Kim jest von der Leyen?

Von der Leyen od 2013 jest ministrem obrony Niemiec i także pierwszą kobietą na tym stanowisku, jednak, jak sama zapowiedziała, wkrótce zrezygnuje z tej funkcji.

Uchodzi za zaufaną współpracowniczkę Angeli Merkel i wielokrotnie mówiono o niej jako o potencjalnej następczyni kanclerz.

Jest jedyną osobą, która od objęcia przez Merkel stanowiska przez cały czas sprawuje funkcję ministra.

W latach 2009-2013 była minister ds. pracy i polityki społecznej, a od 2005 do 2009 minister ds. osób starszych, kobiet i młodzieży.

W 2018 roku pojawiły się z kolei przypuszczenia, że zastąpi Jensa Stoltenberga na stanowisku sekretarza generalnego NATO.

Urodziła się w Brukseli, a z wykształcenia jest lekarką.

>>> Rywalizacja z firmami z Europy to przeszłość. Dziś polski przemysł walczy globalnie – i oczekuje wsparcia

>>> Revolut ma już 500 tys. klientów w Polsce, a w Krakowie swoje największe na świecie biuro