Największe krajowe banki rozwoju w Unii Europejskiej i Europejski Bank Inwestycyjny uruchamiają inicjatywę o wartości 10 mld euro, której celem jest przyspieszenie przejścia na zrównoważoną gospodarkę obiegu zamkniętego.

Sztandarowy program współpracy partnerskiej przewiduje uruchomienie w ciągu najbliższych pięciu lat (2019–2023) inwestycji o wartości co najmniej 10 mld euro.

Gospodarka obiegu zamkniętego to system gospodarczy, w którym minimalizuje się zużycie surowców i wielkość odpadów oraz emisję i utraty energii poprzez tworzenie zamkniętej pętli procesów, w których odpady z jednych procesów są wykorzystywane jako surowce dla innych.

W realizacji inicjatywy uczestniczy pięć krajowych banków rozwoju: Bank Gospodarstwa Krajowego  z Polski, Groupe Caisse des Dépôts z Francji, Cassa Depositi e Prestiti z Włoch, Instituto de Crédito Oficial z Hiszpanii oraz Kreditanstalt für Wiederaufbau z Niemiec.

Wspólna inicjatywa na rzecz gospodarki obiegu zamkniętego (ang. Joint Initiative on Circular Economy – JICE) umożliwi wspieranie projektów kredytami, inwestycjami kapitałowymi i gwarancjami, a także tworzenie nowych struktur finansowania na potrzeby infrastruktury publicznej i prywatnej, gmin miejskich, prywatnych przedsiębiorstw różnej wielkości oraz projektów badawczych.

JICE jest rozwinięciem dotychczasowych inicjatyw realizowanych pod kierownictwem Komisji Europejskiej, mających na celu poszerzanie wiedzy w wyspecjalizowanych grupach roboczych oraz tworzenie planów finansowych.

Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK) to państwowy bank rozwoju, którego misja polega na wspieraniu rozwoju społecznego i gospodarczego Polski, w tym także polskiego sektora publicznego. BGK występuje w roli partnera finansowego strategicznych projektów inwestycyjnych i zajmuje się promowaniem przedsiębiorczości.

Jako przykład dotychczasowego wspierania gospodarki obiegu zamkniętego BGK podaje współpracę z PKP SKM w Trójmieście –  lokalnym przewoźnikiem kolejowym obsługującym trójmiejski obszar metropolitalny.

W 2012 r. BGK wyemitował dla spółki obligacje o wartości 55 mln zł z terminem zapadalności 9 lat.

Środki uzyskane przez spółkę zostały użyte jako wkład własny na inwestycje w modernizację 22 elektrycznych zespołów trakcyjnych. Pozwoliło to przedłużyć ich żywotność o kolejne 20 lat.

„W BGK jesteśmy przekonani, że zaangażowanie w rozwój gospodarki obiegu zamkniętego jest wyrazem odpowiedzialności za przyszłe pokolenia. Cieszymy się, że razem z naszymi partnerami tworzymy ważne rozwiązania, które będą wspierać innowacyjne i przyjazne środowisku inwestycje w Unii Europejskiej”, powiedziała Beata Daszyńska-Muzyczka, prezes zarządu BGK.

Pod koniec zeszłego roku polski rząd przyjął „Mapą drogową transformacji w kierunku gospodarki o obiegu zamkniętym”, która powstała w oparciu o analogiczną unijną strategię dotyczącą gospodarki o obiegu zamkniętym.

W dokumencie tym położono nacisk na 4 priorytety: wspieranie innowacyjności, stworzenie europejskiego rynku surowców wtórnych i zapewnienie ich wysokiej jakości oraz rozwój sektora usług.

>>> Czytaj też: Co ma „chemia z Niemiec” do polskiej gospodarki? Może przepowiedzieć kryzys