“Efektywność inwestycji może stać się czynnikiem, który będzie wypychał oszczędzających z powstającego właśnie systemu PPK”, pisze w raporcie o Pracowniczych Planach Kapitałowych Komisja Nadzoru Finansowego.

Raport KNF podsumowuje przede wszystkim działalność istniejących już od jakiegoś czasu Pracowniczych Planów Emerytalnych, które są formą III filara oszczędzania na emeryturę. Dziś mogą stanowić alternatywę dla PPK, ponieważ pracodawca prowadzący PPE nie ma obowiązku wprowadzania PPK.

Jednak w ocenie KNF PPE charakteryzują “stosunkowo niską” efektywnością inwestycji.

Regulator zaznacza przy tym, że w latach 2007-2009 na rynkach finansowych trwał kryzys, a jego skutki odczuwano też w kolejnych latach, co “wpłynęło na stopy zwrotu osiągane w tym okresie przez zarządzających”.

Jako przykład KNF podaje fakt, że w 2008 roku do systemu PPE wpłynęło 800 mln zł składek, a mimo to wartość aktywów systemu spadła o 200 mln zł rok do roku.

Autorzy raportu uważają, że właśnie niska efektywność inwestycji może odciągać pracowników od uczestnictwa w nowym systemie PPK.

Znaczącym czynnikiem jest tu również fakt, że Polacy na ogół nie lubią inwestować w fundusze.

Wynika to, według KNF, z “nieakceptowania choćby krótkoterminowych strat kapitału, jakie występują w produktach o charakterze inwestycyjnym”.

Po nieudanym finansowo roku 2018 nastąpił znaczący odpływ klientów z funduszy inwestycyjnych.

KNF w tej sytuacji doradza edukowanie przywiązanych do lokat Polaków w kwestii konieczności gromadzenia oszczędności na starość oraz reguł działania rynków finansowych i produktów inwestycyjnych.

“Bez tego rodzaju działań system PPK może nie uzyskać skali, jaką zakładają projektodawcy i która pozwoliłaby na zauważalne podniesienie w przyszłości świadczeń emerytalnych ze środków pochodzących z III filara”.

System Pracowniczych Planów Kapitałowych wszedł w życie 1 lipca 2019 roku i na razie obowiązuje największe firmy, zatrudniające co najmniej 250 osób. Stopniowo będzie obejmował kolejne kategorie przedsiębiorstw prywatnych oraz pracowników tzw. budżetówki.

Czy w związku z tym warto pozostać w PPK, czy lepiej się z nich wypisać? Doradzamy tutaj.