W Polsce działa mniej firm z listy Fortune Global 500 w stosunku do wielkości populacji niż w Czechach, Słowacji czy na Węgrzech – wynika z danych firmy doradczej Colliers International.

Lista Fortune Global 500 obejmuje 500 największych pod względem przychodów firm na świecie.

W Polsce obecnych jest 140 firm z tej listy – biorąc pod uwagę dane przepływów bezpośrednich inwestycji zagranicznych

(BIZ) – z kolei na Słowacji i w Bułgarii działa ich jedynie 61.

Jednak po przeliczeniu wielkości inwestycji na liczbę mieszkańców danego państwa okazuje się, że wyższy współczynnik od Polski osiągają pozostałe kraje Grupy Wyszehradzkiej.

To właśnie w Czechach, oraz na Węgrzech i Słowacji można także zaobserwować największy stosunek wartości eksportu do PKB.

W większych państwach, takich jak Polska i Rumunia, ten współczynnik osiąga niższe wartości.

Niewykluczone, że może to jednak stanowić swoiste zabezpieczenie tych dwóch krajów na wypadek spowolnienia w globalnym handlu.

Bezpośrednie inwestycje zagraniczne odgrywają szczególnie ważną rolę na Węgrzech – stanowiły one w 2018 roku wartość aż 6,5 proc. PKB. W pozostałych krajach regionu wartość ta wahała się w przedziale 1,8 proc. do 2,9 proc.

Wśród branż, których przedstawiciele na liście Fortune 500 najchętniej inwestują w regionie, znajdują się produkcja samochodów, sektor przemysłowy, sektor spożywczy i tytoniowy, media i telekomunikacja, oraz transport.

Nadreprezentowany jest także sektor technologiczny.

>> Badanie Ipsos: Polacy i Niemcy najbardziej przeciwni niekontrolowanej inwigilacji przez rząd

>> Szef firmy inwestycyjnej: W Polsce centra handlowe są świetną inwestycją. A brexit tylko poprawi pozycję kraju