Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A. (KAPE) wspólnie z Fundacją Poszanowania Energii (FPE) zrealizuje na Ukrainie projekt szkoleniowy pn. E-ETAP – Energy Efficiency Training and Auditing Project.

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przeznaczył na ten cel dotację w wysokości 1,9 mln zł.

Jest on adresowany głównie do ukraińskich audytorów energetycznych i ma na celu podniesienie ich kwalifikacji zawodowych.

Potrzeba realizacji przedsięwzięcia, tj. wyszkolenia audytorów energetycznych na Ukrainie, wynika z ustanowienia na terenie tego kraju Funduszu Efektywności Energetycznej (ang. Energy Efficiency Fund – EEF).

Fundusz ten został powołany na podstawie ustawy parlamentu ukraińskiego w 2018 r. i jest zasilany z budżetu Ukrainy, a także ze środków finansowych Unii Europejskiej, Banku Światowego, w tym grupy IFC (ang. International Finance Corporation) oraz Niemieckiego Partnerstwa ds. Współpracy Międzynarodowej, na którego aktywa składają się środki finansowe Unii Europejskiej, Banku Światowego i Niemieckiej Agencji Współpracy Międzynarodowej (niem. Deutsche Gesellschaft fur Inetrnationale Zusammenarbeit GmbH – GIZ). 

Zarządzanie Funduszem Efektywności Energetycznej będzie się odbywać przy udziale Komisji Europejskiej.

Fundusz Efektywności Energetycznej zamierza wspierać finansowo stowarzyszenia właścicieli domów wolnostojących (ang. Home Owners Association – HOA) na Ukrainie, w ich inicjatywie na rzecz poprawy efektywności energetycznej mieszkalnych budynków wielorodzinnych.

Niezbędnym elementem całego procesu są dobrze przygotowani i kompetentni doradcy energetyczni. W chwili obecnej na Ukrainie ich grupa jest zbyt mała w stosunku do potrzeb. Dzięki dofinansowaniu przedsięwzięcia przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ich liczba ma wzrosnąć o 400 osób.

Krajowa Agencja Poszanowania Energii i Fundacja Poszanowania Energii posiadają duże doświadczenie w prowadzeniu szkoleń o podobnym charakterze. W latach 90-tych – przy udziale tych organizacji oraz Danii – został zbudowany sprawnie funkcjonujący system auditingu energetycznego w naszym kraju.

>> Ukraina planuje „znaczący” wzrost importu gazu przez Polskę

>> Polski Fundusz Rozwoju zainwestuje 4,5 mld zł w odnawialne źródła energii. To równowartość 120 farm fotowoltaicznych