Ponad 100 sygnatariuszy zobowiązało się do stosowania w nowych produktach 10 milionów ton tworzyw sztucznych pochodzących z recyklingu do 2025 r.

Zainicjowany przez Komisję Europejską sojusz promuje dobrowolne działania służące sprawnemu funkcjonowaniu unijnego rynku tworzyw sztucznych pochodzących z recyklingu.

„Z zadowoleniem przyjmuję podjęte przez sektor przemysłu zobowiązanie do ponownego przemyślenia sposobu produkcji i wykorzystania tworzyw sztucznych. Dzięki efektywnemu recyklingowi tworzyw sztucznych oczyścimy planetę i będziemy przeciwdziałać zmianie klimatu, zastępując paliwa kopalne odpadami z tworzyw sztucznych w cyklu produkcyjnym” – powiedział pierwszy wiceprzewodniczący KE Frans Timmermans, odpowiedzialny za zrównoważony rozwój.

Z kolei polska komisarz Elżbieta Bieńkowska, odpowiedzialna za sprawy rynku wewnętrznego, przemysłu, przedsiębiorczości i MŚP, uważa, że dzięki tej inicjatywie europejski przemysł stanie się pionierem w dziedzinie recyklingu tworzyw sztucznych:

Mamy szansę zapewnienia naszemu przemysłowi pozycji światowego lidera w dziedzinie recyklingu tworzyw sztucznych. Powinniśmy ją w pełni wykorzystać do ochrony środowiska, tworzenia nowych miejsc pracy w tym sektorze i utrzymania konkurencyjności” – powiedziała.

Pierwsze posiedzenie sojuszu na rzecz gospodarki o obiegu zamkniętym w zakresie tworzyw sztucznych odbyło się w dniu 5 lutego 2019 r. podczas Europejskich Dni Przemysłu.

Do pracy nad konkretnymi rozwiązaniami powołano wówczas grupy robocze, które zebrały się wiosną 2019 r., aby sporządzić podpisywaną dzisiaj deklarację.

>> Musimy jeść mniej mięsa, żeby uratować Ziemię. Nowy raport nie pozostawia złudzeń

>> Polska nie pozbędzie się Fransa Timmermansa. Zmieni się tylko obszar, w którym będzie on „dręczył” polski rząd