Na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie zadebiutował fundusz BETA ETF WIG20 Short. To pierwszy w Polsce fundusz ETF pozwalający na grę na spadki indeksu WIG20.

Fundusze typu ETF (z ang. Exchange-traded fund) mają za zadanie wierne odwzorowywanie wyników wskazanego indeksu. Na polskim rynku kapitałowym pojawiły się one w 2010 roku.

Zadaniem nowego funduszu jest replikacja indeksu WIG20short, którego wartość kształtowana jest symetrycznie względem indeksu WIG20. Oznacz to, że wzrost WIG20 o 5 proc. to spadek indeksu WIG20SHORT o 5 proc.

Strategia nowego funduszu umożliwia zatem grę na spadkach indeksu WIG20.

ETF-y dotąd działające w Polsce oferowały zyski w oparciu o wzrosty – tzn. indeks danego funduszu rósł wraz ze wzrostem indeksu, na którym został oparty i spadał wraz z jego spadkiem.

Fundusz wyemitował dotychczas 13.815 tytułów uczestnictwa serii A po cenie emisyjnej 364,11 zł. Przyjmowanie zapisów na Certyfikaty Serii B rozpocznie się z pierwszym dniem obrotu ETF-ów na GPW. Fundusz będzie oferował w ofercie publicznej nieoznaczoną liczbę ETF-ów serii B emitowanych w sposób ciągły.

Oferującym certyfikaty i animatorem jest Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska SA, a opłata – wysoka, jak na fundusz pasywny – wyniesie 2 proc. wartości nabytych jednostek uczestnictwa.

Czytaj także:

>> Największy debiut giełdowy na świecie staje się faktem – Saudi Aramco wchodzi na giełdę

>> CD Projekt najbardziej obiecującą firmą przyszłego roku w rankingu Bloomberga