„Nie martwi mnie fakt, że pandemia koronawirusa będzie miała wiele bolesnych skutków dla gospodarki. Bardzo martwi mnie to, że te skutki mogą być połączone z długookresowym obniżeniem stóp procentowych do poziomu 0 proc.” – mówi legendarny inwestor Ray Dalio.

Ray Dalio to założyciel Bridgewater, największego i najbardziej zyskownego funduszu hedgingowego na świecie. Obecnie fundusz ma pod zarządzaniem aktywa o wartości ok. 160 mld dolarów.

W swoim wpisie na portalu społecznościowym Linkedin inwestor odniósł się do ostatnich interwencji monetarnych rządów i banków centralnych w związku z groźbą kryzysu finansowego wywołanego ekonomicznymi skutkami rozprzestrzenienia się koronawirusa SARS-CoV-2.

W niedzielę amerykańska Rezerwa Federalna podjęła decyzję o obniżeniu stóp procentowych do niemal 0 proc. W poniedziałek 16 marca obniżenie poziomu stóp procentowych polskiej Radzie Polityki Pieniężnej rekomendował także Narodowy Bank Polski.

Sama obniżka stóp nie przyniesie oczekiwanych efektów

„Długoterminowa obniżka stóp procentowych do poziomu 0 proc. oznacza spadek wartości aktywów niemal wszystkich kategorii, bo pozytywne efekty obniżki stóp praktycznie nie wystąpią. Co więcej, praktycznie żadne z narzędzi stymulacyjnych dostępnych dla banków centralnych nie będzie działać” – ostrzega jednak Dalio.

Zdaniem szefa Bridgewater drukowanie pieniądza i wykupywanie papierów dłużnych nie przyniesie oczekiwanych efektów dlatego, że ceny obligacji są już bardzo mocno wywindowane, a przy tym trudno oczekiwać ich sprzedaży w celu wykupu aktywów podmiotów znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej.

„Przy zerowych stopach procentowych realne stopy będą zapewne rosnąć z powodu deflacji wynikającej ze spadku cen ropy i innych surowców, osłabienia ekonomicznego i problemów kredytowych” – dodaje Dalio.

Konieczna jest stymulacja fiskalna

Dalio podkreśla, że działania w obszarze polityki monetarnej muszą być podejmowane wraz z ważnymi decyzjami dotyczącymi polityki fiskalnej.

„Choć niektóre działania mające na celu stymulację fiskalną faktycznie są podejmowane, to nie są one dostatecznie precyzyjnie ukierunkowane lub zakrojone na dość szeroką skalę, by zneutralizować ekonomiczne i rynkowe konsekwencje oddziaływania wirusa” – mówi Dalio.

W swojej wypowiedzi inwestor zasugerował, że konieczne jest, aby najważniejsi polityczni i regulacyjni decydenci, nie idąc na kompromisy, chętniej podejmowali radykalne decyzje, by zrobić dla ratowania gospodarek „wszystko, co w ich mocy”.

Czytaj także:

>>> Obniżka stóp w dobie epidemii koronawirusa nie pomoże gospodarce, a nawet może zaszkodzić – mówią ekonomiści PKO BP

>>> BGK wprowadzi pakiet pomocowy dla firm w związku z koronawirusem