Australijscy udziałowcy największej firmy wydobywczej na świecie – BHP – zagłosowali przeciwko planowi opuszczenia przez koncern grup lobbingowych promujących projekty węglowe, informuje Mining.com.

Rezolucja przewidująca zerwanie stosunków firmy z węglowym lobby uzyskała zaledwie 27 proc. poparcia podczas czwartkowego walnego zgromadzenia akcjonariuszy (WZA), które miało miejsce w australijskim Sydney. Jedynie połowa głosujących poparła wniosek o zmianę statutu firmy, który umożliwiałby inwestorom przedstawienie kolejnych propozycji do głosowania na kolejnych WZA.

Stanowisko przedstawione w Australii jest zgodne z punktem widzenia inwestorów brytyjskich, spośród których 77,8 proc. wyraziło poparcie dla członkostwa koncernu w opowiadających się za paliwami kopalnymi grupach nacisku, podczas ostatniego spotkania w Londynie. Udziałowcy australijscy reprezentują około 58 proc. wszystkich akcjonariuszy firmy, zaś brytyjscy – ok. 42 proc.

„Zmiany klimatu to złożony problem. Jeśli chcemy wypracować efektywne jego rozwiązanie, musimy współpracować z organizacjami branżowymi, które stanowią istotne forum dla współpracy” – powiedział Ken MacKenzie, przewodniczący rady nadzorczej firmy podczas zebrania w Sydney.

>>>Czytaj też: Węgiel przestał być konkurencyjny: ogłasza gigant i zamyka wszystkie swoje elektrownie węglowe w Hiszpanii