Korea Południowa w październiku ponownie została największym producentem statków na świecie wyprzedzając Chiny.

O zmianie na pozycji lidera w tej statystyce zdecydowało październikowe zamówienie stoczni Hyundai Heavy Industries na 17 jednostek o sumarycznej skompensowanej pojemności rejestrowej brutto (CGT) wynoszącej 1,29 mln., informuje World Maritime News.

To pierwszy raz w 2019 roku, gdy południowokoreański producent otrzymał zlecenie na statki o sumarycznym tonażu przekraczającym 1 mln CGT. Co więcej, to jedno zamówienie stanowi 86 proc. wartości tonażu wszystkich zamówień na świecie zarejestrowanych w tym okresie.

Dla porównania Chiny, obecnie drugi największy producent, przyjęły w październiku zamówienia o łącznym tonażu 150 tys. CGT. Jak dotąd w całym 2019 roku stocznie z Korei Południowej przyjęły zamówienia o wartości w sumie 15,9 mld dol. i tonażu 6,95 mln CGT, wyprzedzając tym samym stocznie chińskie, które osiągnęły w tym czasie wynik odpowiednio: 13,6 mld dol. i 6,11 mln CGT.

Niekwestionowana jest natomiast dominacja producentów południowokoreańskich na rynku produkcji gazowców do transportu LNG – firmy z tego kraju otrzymały 32 na 35 zawartych w tym roku kontraktów na ich konstrukcję.

>>> Czytaj też: Korea Południowa stawia na wodór