Polski Instytut Ekonomiczny w swoim biuletynie Tygodnik Gospodarczy PIE prezentuje mapę ukazującą zróżnicowanie inwestycji polskich przedsiębiorstw między poszczególnymi województwami.

Wyniki przedstawione na grafice są opracowaniem badania przeprowadzonego przez ekspertów Instytutu jesienią 2018 roku wśród 600 małych, średnich i dużych przedsiębiorstw.

Inwestycje w budynki i budowle są szczególnie powszechne w województwach pomorskim (dokonuje ich aż 77 proc. firm), kujawsko-pomorskim (43 proc.) i wielkopolskim (38 proc.).

Tylko w tych trzech regionach więcej niż 30 proc. przedsiębiorców angażowało środki w ten rodzaj inwestycji.

Grunty i nieruchomości stanowią natomiast szczególnie popularną inwestycję w województwie pomorskim (54 proc. firm).

Przedsiębiorcy z województw: zachodniopomorskiego, dolnośląskiego, świętokrzyskiego, podkarpackiego i podlaskiego bardziej niż inni skupiają się na inwestowaniu w środki transportu.

Z kolei aż 71 proc. przedsiębiorców z województwa opolskiego deklaruje inwestowanie we wdrażanie nowych technologii. W województwie warmińsko-mazurskim odsetek ten wynosi 63 proc.

W rozwój pracowników poprzez szkolenia inwestuje stosunkowo najwięcej pracodawców na Lubelszczyźnie (83 proc.), na Śląsku (78 proc.), na Podlasiu (77 proc.), w województwie łódzkim (51 proc.) i w Wielkopolsce (42 proc.).

Działania marketingowe są natomiast ważną inwestycją dla firm z województwa mazowieckiego i warmińsko-mazurskiego.

Eksperci PIE zwracają uwagę przede wszystkim na wysoki poziom zaangażowania w tzw. inwestycje miękkie – szczególnie we wdrażanie nowych technologii i szkolenia.

Ich zdaniem tego typu działania zwiększają konkurencyjność i podnoszą poziom profesjonalizacji, zwłaszcza w przypadku przedsiębiorstw zlokalizowanych w słabiej rozwiniętych regionach kraju.