Nasza krótka rozmowa z prezesem GPW miała miejsce podczas tegorocznej Konferencji Izby Domów Maklerskich, która odbyła się 7 i 8 marca w Bukowinie Tatrzańskiej. 300Gospodarka była patronem medialnych wydarzenia.

1. Rozmawiamy już po panelu o strategii rozwoju rynku kapitałowego w Bukowinie. Dyskusja była dynamiczna i pokazała, że przed Ministerstwem Finansów niełatwe zadanie wypracowania strategii, którą większość interesariuszy rynku zaakceptuje jako własną.

Przenieśmy się do Polski 2030 r. Jak – w optymistycznym scenariuszu – będzie wyglądał wtedy według Pana rynek kapitałowy?

Jeśli uda nam się zrealizować zamierzenia zawarte w naszej strategii #GPW2022 oraz w Strategii Rozwoju Rynku Kapitałowego – na co bardzo liczę – to będzie to rynek typu smart. Nowoczesny, stanowiący podstawę finansowania krajowych spółek, szczególnie tych innowacyjnych z sektora MSP.

Uda nam się pozyskać licznych emitentów i inwestorów z zagranicy, w tym przede wszystkim z regionu Europy Środkowo-Wschodniej. Warszawa osiągnie pozycję centrum (hubu) dla rozwoju i finansowania młodych, innowacyjnych przedsiębiorstw z całego regionu. Od dawna oswoimy się już z takimi nowinkami jak handel algorytmiczny, rozwinięte usługi post-transakcyjne, analiza danych (m.in. w zakresie zwiększenia pokrycia analitycznego spółek) czy blockchain.

Pracownicze Plany Kapitałowe będą funkcjonować od ponad 10 lat i skierują nowy strumień kapitału na nasz rynek, co przełoży się na wyższe obroty giełdowe oraz większe zainteresowanie spółek pozyskiwaniem kapitału na rynku publicznym. Wszyscy będą chętniej inwestować, a majątek i stopa oszczędności Polaków wzrosną, co będzie dodatkowo sprzyjać wysokiemu poziomowi inwestycji w całej gospodarce.

Uda nam się także połączyć politykę rozwoju rynku z dużą dbałością o ochronę inwestorów. Zaufanie będzie podstawą działania wszystkich uczestników rynku.

2. Jak spełnić tę wizję? Co trzeba zrobić już dziś?

Trzeba bardzo aktywnie działać, aby ambitne plany zawarte w SRRK zostały zrealizowane. Sukces opublikowanej strategii zależy od całego rynku.

Najważniejszą kwestią jest nadchodzący proces konsultacji społecznych i późniejsza implementacja poszczególnych zapisów. Istotne jest to, żeby wszyscy interesariusze rynku kapitałowego przyjęli na siebie silne zobowiązanie, żeby razem wdrażać strategię. Dla nas, jako GPW, bardzo istotna jest dywersyfikacja i nadgonienie powstałej na rynku luki technologicznej.

Rynki akcji nie są już głównym źródłem przychodów giełd – podstawowy biznes niemieckiego Deutsche Börse czy brytyjskiego LSE stanowi obecnie tylko kilkanaście procent ich przychodów. Z tego powodu także warszawska giełda musi dywersyfikować swój biznes. GPW przez ostatnie lata zgromadziła spore nadwyżki kapitałowe, które może teraz przeznaczyć na wchodzenie w nowe obszary biznesowe.

Chcemy też aktywnie wspomagać PFR w informowaniu pracodawców i pracowników o zaletach programu PPK, tak aby przystąpiło do niego jak najwięcej osób. Warszawska giełda będzie platformą, dzięki której pieniądze zgromadzone w ramach PPK będą przekształcane w inwestycje pomnażające emeryturę. Sukces PPK to jeden z warunków wejścia w życie nakreślonego wyżej optymistycznego scenariusza rozwoju rynku kapitałowego w Polsce.

3. GPW ma niewdzięczną rolę łączenia celów biznesowych i misyjnych. Wskaźnik P/E GPW S.A. jest niższy od innych giełd pewnie m.in. z tego powodu. Jak połączyć ogień i wodę w średnim okresie?

GPW chce aktywnie wspierać finansowanie polskich przedsiębiorstw i tym samym rozwój całego kraju. Obecnie, nasza gospodarka jest finansowana głównie przez banki.

Rola rynku kapitałowego powinna zatem ulec wzmocnieniu, szczególnie w kwestii wspierania firm innowacyjnych. Mogą one znacznie łatwiej niż w banku pozyskać kapitał właśnie na warszawskim parkiecie. Jednocześnie, jako spółka notowana, jesteśmy w stanie zapewnić zysk inwestorom i pokazać im, że rozwijamy się w odpowiednim kierunku – dowodem niech będzie pozytywny odbiór naszych inicjatyw strategicznych zaprezentowanych w czerwcu 2018 roku.

Tworząc międzynarodowe centrum kapitałowe i stając się opisanym wcześniej „hubem” regionalnym, wypełniamy zarówno cel misyjny, jak i biznesowy. Jesteśmy w stanie połączyć i z sukcesami realizować oba cele.

 

Przeczytaj także nasz wywiad z prezesem Izby Domów Maklerskich Waldemarem Markiewiczem.